جدیدترین ملک ها : 

لیست فروش آپارتمان شهرک مریم ۱

کــد
منـطـقـه
طبقه
متراژ
خواب
واحد
سن
پارکینگ
قیمت متری
وام
تاریخ
۱۰۰۳ شهرک مریم حافظ۱۰ ۲ ۸۵ ۲ ۶ ۳ مشاع ۱۵۵۰۰۰۰ ۱۶م ۹۷/۵/۱۵
۱۰۰۷ کوثر۷ ۲ ۶۷ ۲ ۶ ۸ اختصاصی ۱۳۰۰۰۰۰ ۱۳م ۹۷/۵/۱۵
۱۰۱۰ شهرک مریم خ غدیر ۲ ۵۶ ۲ اختصاصی ۹۷/۵/۱۵
۱۰۱۳ شهرک مریم سعدی۱۲ ۳ ۷۶ ۲ ۶ ۵ اختصاصی ۱۶۰۰۰۰۰ ۱۷م ۹۷/۵/۱۵
۱۰۱۶ شهرک مریم خ نور ۲ ۶۸ ۱ ۶ ۳ مشاع ۱۵۰۰۰۰۰ ۲۰م ۹۷/۵/۱۵
۱۰۲۲ شهرک مریم سعدی۱۲ ۱ ۷۰ ۲ ۶ ۲ مشاع ۱۶۰۰۰۰۰ سندآزاد ۹۷/۵/۱۵
۱۰۲۶ شهرک مریم لاله۵ ۲ ۶۰ ۲ ۶ ۶ مشاع ۱۳۸۰۰۰۰ ۲۰م ۹۷/۵/۱۵
۱۰۲۸ شهرک مریم کوثر۶ ۳ ۷۵ ۲ ۹ ۴ اختصاصی ۱۵۰۰۰۰۰ ۱۶م وام مهر ۹۷/۵/۱۵
۱۰۳۱ شهرک مریم ۴ ۴۵ ۱ نوساز ۵۰م ۹۷/۵/۱۵
۱۰۳۴ شهرک مریم خ مبین ۲ ۶۲ ۲ ۴ اختصاصی ۱۶۰۰۰۰۰ ۱۴م وام مهر ۹۷/۵/۱۵
۱۰۳۸ شهرک مریم خ فاطر ۳ ۵۸ ۱ ۹ ۵ ۲۰م وام مهر ۹۷/۵/۱۵
۱۰۴۱ شهرک مریم کوثر۸ ۳ ۱۱۱ ۲ ۶ ۳ ندارد ۱۶۵۰۰۰۰ سندآزاد ۹۷/۵/۱۵
۱۰۴۶ شهرک مریم ۲ ۷۵ ۲ ۶ نوساز اختصاصی ۱۷۵۰۰۰۰ سندآزاد ۹۷/۵/۱۵
۱۰۵۵ شهرک مریم حافظ۹ ۳ ۴۵ ۱ ۱۲ ۴ اختصاصی ۱۶۰۰۰۰۰ ۱۶م وام مهر ۹۷/۵/۱۵
۱۰۶۰ شهرک مریم خ غدیر ۲ ۵۴ ۱ ۹ ۲ اختصاصی ۱۰۶م کل ۳۵م وام ۹۷/۵/۱۵
۱۰۶۵ شهرک مریم حافظ۵ ۲ ۵۰ ۱ ۶ ۱۰ مشاع ۱۴۰۰۰۰۰ ۲۵م ۹۷/۵/۱۵
۱۰۷۰ شهرک مریم الماس۱ ۱ ۷۸ ۲ ۲ اختصاصی ۱۵۰۰۰۰۰ ۱۷م وام مهر ۹۷/۵/۱۵
۱۰۷۴ شهرک مریم خ ارتش ۱ ۷۸ ۲ ۳۲ ۴ اختصاصی ۱۲۰۰۰۰۰ ۹۷/۵/۱۵
ا
مشاوره رایگان ملکی
خزائی ۰۹۱۲۲۸۹۰۶۱۵
شماره تماس : ۰۲۱۶۵۵۱۶۵۸۳
شماره تماس : ۰۲۱۶۵۵۳۳۳۱۴