جدیدترین ملک ها : 

لیست فروش آپارتمان شهرک مریم ۱

کــد
منـطـقـه
طبقه
متراژ
خواب
واحد
سن
پارکینگ
قیمت متری
وام
تاریخ
۱۰۰۳ شهرک مریم حافظ۱۰ ۲ ۸۵ ۲ ۶ ۳ مشاع ۱۵۵۰۰۰۰ ۱۶م ۹۶/۱۰/۲۳
۱۰۰۷ کوثر۷ ۲ ۶۷ ۲ ۶ ۸ اختصاصی ۱۳۰۰۰۰۰ ۱۳م ۹۶/۱۰/۲۳
۱۰۱۰ شهرک مریم خ غدیر ۲ ۵۶ ۲ اختصاصی ۹۶/۱۰/۲۳
۱۰۱۳ شهرک مریم سعدی۱۲ ۳ ۷۶ ۲ ۶ ۵ اختصاصی ۱۶۰۰۰۰۰ ۱۷م ۹۶/۱۰/۲۳
۱۰۱۶ شهرک مریم خ نور ۲ ۶۸ ۱ ۶ ۳ مشاع ۱۵۰۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۱۰۲۲ شهرک مریم سعدی۱۲ ۱ ۷۰ ۲ ۶ ۲ مشاع ۱۶۰۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۰/۲۳
۱۰۲۶ شهرک مریم لاله۵ ۲ ۶۰ ۲ ۶ ۶ مشاع ۱۳۸۰۰۰۰ ۲۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۱۰۲۸ شهرک مریم کوثر۶ ۳ ۷۵ ۲ ۹ ۴ اختصاصی ۱۵۰۰۰۰۰ ۱۶م وام مهر ۹۶/۱۰/۲۳
۱۰۳۱ شهرک مریم ۴ ۴۵ ۱ نوساز ۵۰م ۹۶/۱۰/۲۳
۱۰۳۴ شهرک مریم خ مبین ۲ ۶۲ ۲ ۴ اختصاصی ۱۶۰۰۰۰۰ ۱۴م وام مهر ۹۶/۱۰/۲۳
۱۰۳۸ شهرک مریم خ فاطر ۳ ۵۸ ۱ ۹ ۵ ۲۰م وام مهر ۹۶/۱۰/۲۳
۱۰۴۱ شهرک مریم کوثر۸ ۳ ۱۱۱ ۲ ۶ ۳ ندارد ۱۶۵۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۰/۲۳
۱۰۴۶ شهرک مریم ۲ ۷۵ ۲ ۶ نوساز اختصاصی ۱۷۵۰۰۰۰ سندآزاد ۹۶/۱۰/۲۳
۱۰۵۵ شهرک مریم حافظ۹ ۳ ۴۵ ۱ ۱۲ ۴ اختصاصی ۱۶۰۰۰۰۰ ۱۶م وام مهر ۹۶/۱۰/۲۳
۱۰۶۰ شهرک مریم خ غدیر ۲ ۵۴ ۱ ۹ ۲ اختصاصی ۱۰۶م کل ۳۵م وام ۹۶/۱۰/۲۳
۱۰۶۵ شهرک مریم حافظ۵ ۲ ۵۰ ۱ ۶ ۱۰ مشاع ۱۴۰۰۰۰۰ ۲۵م ۹۶/۱۰/۲۳
۱۰۷۰ شهرک مریم الماس۱ ۱ ۷۸ ۲ ۲ اختصاصی ۱۵۰۰۰۰۰ ۱۷م وام مهر ۹۶/۱۰/۲۳
۱۰۷۴ شهرک مریم خ ارتش ۱ ۷۸ ۲ ۳۲ ۴ اختصاصی ۱۲۰۰۰۰۰ ۹۶/۱۰/۲۳
ا
مشاوره رایگان ملکی
خزائی ۰۹۱۲۲۸۹۰۶۱۵
شماره تماس : ۰۲۱۶۵۵۱۶۵۸۳
شماره تماس : ۰۲۱۶۵۵۳۳۳۱۴