جدیدترین ملک ها : 

لیست فروش ویژه آپارتمان

تاریخ
منـطـقـه
طبقه
متراژ
خواب
واحد
سن
پارکینگ
مبلغ نقدی
وام
رهن
۹۶/۱۱/۲۶ شهرک مریم خ باران ۳ ۴۰ ۱ ۹ اختصاصی ۱۸م ۴۵م ۱۸م
۹۶/۱۱/۲۳ فاز۱خ۱۳غربی ۳ ۴۰ ۱ ۹ ۱۷م ۴۵م ۲۰م
۹۶/۱۱/۲۳ فاز۱خ۱۴غربی ۳ ۴۱ ۱ ۹ اختصاصی ۲۳م ۵۰م ۲۲م
۹۶/۱۱/۲۳ شهرک مریم خ پاییزان ۱ ۴۲ ۱ ۳ اختصاصی ۲۰م ۵۰م ۲۵م
۹۶/۱۱/۲۳ فاز۱خ۱۲غربی ۱ ۴۲ ۱ ۱۳م ۵۰م ۲۳م
۹۶/۱۱/۲۳ فاز۱خ۱۵غربی ۲ ۴۵ ۱ ۱۲ ۵ ۱۵م ۵۰م ۲۵م
۹۶/۱۱/۲۳ فاز۱ کوچه عادل ۳ ۴۶ ۱ ۱۵م ۵۰م ۲۵م
۹۶/۱۱/۲۳ فاز۱ خ طالقانی ۱ ۴۷ ۱ ۱۵م ۵۰م ۲۵م
۹۶/۱۱/۲۳ شهرک مریم حافظ۵ ۱ ۵۰ ۱ اختصاصی ۲۰م ۶۰م ۲۵م
۹۶/۱۱/۲۳ فاز۱خ رفاه۶ ۲ ۵۱٫۵ ۲ اختصاصی ۱۳م ۵۵م ۲۵م
۹۶/۱۱/۲۳ شهرک امید ۳ ۵۲ ۱ اختصاصی ۱۵م ۶۰م ۲۷م
۹۶/۱۱/۲۳ فاز۱ خ۸غربی ۳ ۵۵ ۱ ۲۰م ۵۵م ۲۵م
۹۶/۱۱/۲۳ شهرک مریم کوچه فاطر ۱ ۵۵ ۱ ۱۵م ۶۰م ۲۵م
۹۶/۱۱/۲۳ شهرک مریم کوچه زنبق ۳ ۵۷ ۱ ۲۲م ۶۰م ۲۸م
۹۶/۱۱/۲۳ شهرک مریم نرگس۱ ۱ ۵۹ ۲ ۲۲م ۶۰م ۲۸م
۹۶/۱۱/۲۳ شهرک مریم سعدی۲ ۲ ۶۸ ۲ ۶ مشاع واقعی ۳۵م ۶۰م ۳۰م
۹۶/۱۱/۲۳ شهرک مریم خ رودکی ۳ ۶۸ ۲ ۳۵م ۶۰م ۳۵م
۹۶/۱۱/۲۳ فاز۱ خ گلبرگ ۲ ۷۰ ۲ اختصاصی ۴۵م ۶۰م ۳۵م
۹۶/۱۱/۲۳ شهرک مریم نرگس۳ ۱ ۷۰ ۲ ۳۳م ۶۰م ۳۵م
۹۶/۱۱/۲۳ شهرک مریم نرگس۳ ۱ ۷۱ ۲ ۳۵م ۶۰م ۳۳م
۹۶/۱۱/۲۳ شهرک مریم بهار۱ ۳ ۷۲ ۲ اختصاصی ۴۵م ۶۰م ۳۵م
۹۶/۱۱/۲۳ فاز۱خ۴غربی ۲ ۷۴ ۲ ۳۰م ۶۰م ۳۵م
۹۶/۱۱/۲۳ شهرک مریم کوثر۷ ۲ ۷۴ ۲ اختصاصی ۳۵م ۶۰م ۳۵م
۹۶/۱۱/۲۳ فاز۱ خ عادل ۲ ۷۵ ۲ ۲۳م ۶۰م ۳۰م
۹۶/۱۱/۲۳ فاز۱خ۱۳ شرقی ۱ ۷۶ ۲ ۳۵م ۶۰م ۳۵م
۹۶/۱۱/۲۳ الماس۱ ۳ ۱۰۶ ۲ اختصاصی ۶۵م ۶۰م ۵۵م
مشاوره رایگان ملکی
خزائی ۰۹۱۲۲۸۹۰۶۱۵
شماره تماس : ۰۲۱۶۵۵۱۶۵۸۳
شماره تماس : ۰۲۱۶۵۵۳۳۳۱۴