جدیدترین ملک ها : 

۴۷متری ۱۳ شرقی

۴۷متری ۱۳ شرقی

کد ملک :
طبقه :
وام : 60
آدرس : اندیشه فاز 1
قیمت تومان: 40 نقد
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 47
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۵ ام مرداد , ۱۳۹۷
532 بازدید

۴۵متری واقع در خیابان گلنوش اندیشه با ۱۶م

۴۵متری واقع در خیابان گلنوش اندیشه با ۱۶م

کد ملک :
طبقه : 3
وام : 50م
آدرس : اندیشه فاز یک خیابانگلنوش
قیمت تومان: 16م
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 45
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۴ ام مهر , ۱۳۹۶
967 بازدید

۴۳متر واحد اداری فقط با ۱۵ م نقد

کد ملک :
طبقه : 2
وام : 50م
آدرس : فاز 1 اندیشه بین ارغوان 13و14
قیمت تومان: 15م
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 43
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۴ ام مهر , ۱۳۹۶
824 بازدید

۵۶ متر اندیشه۱۳غربی با ۲۷م(نوساز)

۵۶ متر اندیشه۱۳غربی با ۲۷م(نوساز)

کد ملک :
طبقه : 1
وام : 60میلیون
آدرس : اندیشه فاز1 خ 13غربی
قیمت تومان: 27میلیون
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 56
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۳ ام تیر , ۱۳۹۶
848 بازدید

۵۴مترفروشی در اندیشه فاز۱ فقط با ۳۲م نقد

۵۴مترفروشی در اندیشه فاز۱ فقط با ۳۲م نقد

کد ملک :
طبقه : 1
وام : 50میلیون
آدرس : اندیشه فاز1 خ14غربی
قیمت تومان: 32 میلیون نقد
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 54
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۳ ام تیر , ۱۳۹۶
791 بازدید

با۱۷میلیون نقد۵۰متری دراندیشه خانه بخرید

با۱۷میلیون نقد۵۰متری دراندیشه خانه بخرید

کد ملک :
طبقه : 1
وام : 50میلیون
آدرس : اندیشه فاز 1 خیابان 10غربی
قیمت تومان: 17میلیون نقد
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 50
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۵ ام خرداد , ۱۳۹۶
765 بازدید

۴۶٫۵ متری ۱۴غربی اندیشه با۱۷ م نقد

۴۶٫۵ متری ۱۴غربی اندیشه با۱۷ م نقد

کد ملک :
طبقه : 1
وام : 50میلیون
آدرس : اندیشه فاز1 خ14غربی
قیمت تومان: 17میلیون نقد
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 45.5
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۵ ام خرداد , ۱۳۹۶
619 بازدید

۴۶ متر بین ۲و۳ خ اصلی اندیشه ۱۵م نقد

۴۶ متر بین ۲و۳ خ اصلی اندیشه ۱۵م نقد

کد ملک :
طبقه : 3
وام : 50میلیون
آدرس : بین2و3 غربی اندیشه
قیمت تومان: 15 میلیون نقد
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 46
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۵ ام خرداد , ۱۳۹۶
588 بازدید

۴۶ متری خیابان ۱۲ اندیشه فاز۱ با۱۵میلیون نقد

۴۶ متری خیابان ۱۲ اندیشه فاز۱ با۱۵میلیون نقد

کد ملک :
طبقه : 2
وام : 50میلیون
آدرس : خیابان 12 اندیشه فاز1
قیمت تومان: 15 میلیون نقد
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 46
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۵ ام خرداد , ۱۳۹۶
564 بازدید

۴۰متری در اندیشه با ۱۳ میلیون نقد

۴۰متری در اندیشه با ۱۳ میلیون نقد

کد ملک :
طبقه : 2
وام : 47میلیون
آدرس : اندیشه فاز 1 خیابان 11غربی
قیمت تومان: 13 میلیون نقد
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 40
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۵ ام خرداد , ۱۳۹۶
510 بازدید

فروش آپارتمان ۴۲٫۵متری در خ۱۳غربی اندیشه فاز۱

فروش آپارتمان ۴۲٫۵متری در خ۱۳غربی اندیشه فاز۱

کد ملک :
طبقه : 2
وام : 43م
آدرس : خ13غربی اندیشه فاز1
قیمت تومان: 27م قیمت کل
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 42.5
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۳ ام بهمن , ۱۳۹۴
1,488 بازدید

فروش یک دستگاه آپارتمان شیک با متراژ۵۶ متر در بهترین نقطه

فروش یک دستگاه آپارتمان شیک با متراژ۵۶ متر در بهترین نقطه

کد ملک :
طبقه : 1
وام : 50م
آدرس : اندیشه فاز1خ12غربی
قیمت تومان: 28000م نقد
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 56
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۴ ام بهمن , ۱۳۹۴
1,686 بازدید

فروش آپارتمان۴۲٫۵متری سیزده غربی اندیشه۲۷م

کد ملک :
طبقه : 2
وام : 43م
آدرس : سیزده غربی اندیشه
قیمت تومان: 27م
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 42.5
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۷ ام دی , ۱۳۹۴
1,408 بازدید

فروش آپارتمان۴۲متری در خ ۱۳غربی اندیشه فاز۱

کد ملک :
طبقه : 2
وام : 43م
آدرس : خ 13غربی اندیشه فاز1
قیمت تومان: 27م
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 42
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۳ ام دی , ۱۳۹۴
1,171 بازدید

۴۷متری جهت فروش در اندیشه خ۱۱غربی

کد ملک :
طبقه : 2
وام : 45م
آدرس : اندیشه خ11غربی
قیمت تومان: 1870
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 47
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۳ ام آذر , ۱۳۹۴
755 بازدید

با۲۰م نقد خانه۴۵متراندیشه فاز۱ بخرید

کد ملک :
طبقه : مختلف
وام : 45م
آدرس : راندیشه فاز1
قیمت تومان: 20000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 45
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۷ ام آذر , ۱۳۹۴
727 بازدید

۵۹متر اندیشه فاز۱خ۱۳شرقی با۳۳م نقد

کد ملک :
طبقه : 2
وام : 45م
آدرس : اندیشه فاز1خ13شرقی
قیمت تومان: 33000م
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 59
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۴ ام آذر , ۱۳۹۴
729 بازدید

فروش واحدمسکونی ۵۰متری در اندیشه فاز۱ با ۱۵م نقد

فروش واحدمسکونی ۵۰متری در اندیشه فاز۱ با ۱۵م نقد

کد ملک :
طبقه : 1
وام : 45م
آدرس : اندیشه فاز1
قیمت تومان: 15م
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 50
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲ ام آذر , ۱۳۹۴
819 بازدید

با ۲۱ م نقدخانه۵۵متر ی در اندیشه خ۱۱شرقی بخرید

با ۲۱ م نقدخانه۵۵متر ی در اندیشه خ۱۱شرقی بخرید

کد ملک :
طبقه : 2
وام : 45م
آدرس : اندیشه خ11شرقی
قیمت تومان: 21م
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 55
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲ ام آذر , ۱۳۹۴
729 بازدید

۵۰متری در اندیشه فاز۱ با ۱۵م نقد و وام

۵۰متری در اندیشه فاز۱ با ۱۵م نقد و وام

کد ملک :
طبقه : 1
وام : 45م
آدرس : اندیشه فاز1
قیمت تومان: 15000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 50
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱ ام آذر , ۱۳۹۴
693 بازدید

۴۵متری واقع در برج۷ط اندیشه فاز۱

۴۵متری واقع در برج۷ط اندیشه فاز۱

کد ملک :
طبقه : 6
وام : 45م
آدرس : اندیشه فاز1
قیمت تومان: 25000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 45
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۸ ام آبان , ۱۳۹۴
666 بازدید

مشاوره رایگان ملکی
خزائی ۰۹۱۲۲۸۹۰۶۱۵
شماره تماس : ۰۲۱۶۵۵۱۶۵۸۳
شماره تماس : ۰۲۱۶۵۵۳۳۳۱۴