جدیدترین ملک ها : 

فروش۴۳٫۵ متری در مریم فقط۱۴میلیون نقد

فروش۴۳٫۵ متری در مریم فقط۱۴میلیون نقد

کد ملک :
طبقه : 2
وام : 50 میلیون
آدرس : شهرک مریم عطار 4
قیمت تومان: 14میلیون
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 43.5
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۱ ام تیر , ۱۳۹۶
231 بازدید

۵۶ متری در شهرک مریم اندیشه با۲۳ میلیون نقد

۵۶ متری در شهرک مریم اندیشه با۲۳ میلیون نقد

کد ملک :
طبقه : 1
وام : 50میلیون
آدرس : شهرک مریم خ فردوسی
قیمت تومان: 23 میلیون نقد
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 56
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۳ ام تیر , ۱۳۹۶
224 بازدید

فروش آپارتمان در اندیشه با ۲۴ میلیون نقد

فروش آپارتمان در اندیشه با ۲۴ میلیون نقد

کد ملک :
طبقه : 3
وام : 50میلیون
آدرس : اندیشه فاز1 شهرک مریم خ گلزار 1
قیمت تومان: 24 میلیون
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 55
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۳ ام تیر , ۱۳۹۶
193 بازدید

۵۳٫۵متری در مریم اندیشه۲۲ میلیون

۵۳٫۵متری در مریم اندیشه۲۲ میلیون

کد ملک :
طبقه : 2
وام : 50میلیون
آدرس : خ ولایت شهرک مریم اندیشه
قیمت تومان: 22 میلیون
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 53.5
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۵ ام خرداد , ۱۳۹۶
208 بازدید

۵۲٫۵متری مریم اندیشه ۱۹ میلیون نقد

۵۲٫۵متری مریم اندیشه ۱۹ میلیون نقد

کد ملک :
طبقه : 3
وام : 50میلیون
آدرس : شهرک مریم اندیشه خ شهرداری
قیمت تومان: 19 میلیون
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 52.5
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۵ ام خرداد , ۱۳۹۶
202 بازدید

۴۵متری در مریم اندیشه ۱۷ میلیون(جایی برای سرمایه گذاری)

۴۵متری در مریم اندیشه ۱۷ میلیون(جایی برای سرمایه گذاری)

کد ملک :
طبقه : 1
وام : 47میلیون
آدرس : شهرک مریم خ فردوسی
قیمت تومان: 17میلیون نقد
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 45
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۵ ام خرداد , ۱۳۹۶
114 بازدید

فروش آپارتمان۵۱متری در خ سعدی اندیشه فاز۱

کد ملک :
طبقه : 3
وام : 45م
آدرس : خ سعدی اندیشه فاز1
قیمت تومان: 21م قیمت کل
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 51
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۴ ام آذر , ۱۳۹۴
496 بازدید

۵۲متر فروش آپارتمان با موقعیت عالی اندیشه۱

کد ملک :
طبقه : 2
وام : 45م
آدرس : شهرک مریم خ کوثر
قیمت تومان: 30م نقد
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 52
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۴ ام آذر , ۱۳۹۴
466 بازدید

۵۰مترشیک وخوش نقشه اندیشه فاز۱ شهرک مریم

کد ملک :
طبقه : مختلف
وام : 45م
آدرس : اندیشه فاز1 شهرک مریم
قیمت تومان:
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 50
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۸ ام آذر , ۱۳۹۴
534 بازدید

۴۷مترحافظ شهرک مریم شهر جدید اندیشه۲۵م نقدو وام

۴۷مترحافظ شهرک مریم شهر جدید اندیشه۲۵م نقدو وام

کد ملک :
طبقه : 3
وام : 45م
آدرس : حافظ شهرک مریم شهر جدید اندیشه
قیمت تومان: 25000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 47
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۶ ام آبان , ۱۳۹۴
352 بازدید

فروش آپارتمان ۴۶٫۵ متری دراندیشه فاز۱(شهرک مریم)

فروش آپارتمان ۴۶٫۵ متری دراندیشه فاز۱(شهرک مریم)

کد ملک :
طبقه : 3
وام : 45م
آدرس : اندیشه فاز1(شهرک مریم)
قیمت تومان: 27500
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 46.5
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۴ ام مرداد , ۱۳۹۴
543 بازدید

فروش آپارتمان ۶۰متری در شهرک مریم شهر جدیداندیشه فاز۱

فروش آپارتمان ۶۰متری در شهرک مریم شهر جدیداندیشه فاز۱

کد ملک :
طبقه : 1
وام : 45م
آدرس : شهرک مریم شهر جدیداندیشه فاز1
قیمت تومان: 32000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 60
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۴ ام مرداد , ۱۳۹۴
590 بازدید

۱۵الی۱۸م نقد در اندیشه۴۵الی۵۳متراندیشه فاز۱

۱۵الی۱۸م نقد در اندیشه۴۵الی۵۳متراندیشه فاز۱

کد ملک :
طبقه :
وام :
آدرس : اندیشه فاز1
قیمت تومان: 15000تا18000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 40الی53
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۳۰ ام تیر , ۱۳۹۴
507 بازدید

فروش آپارتمان ۴۸ طبقه اول در خ طالقانی اندیشه فاز۱

فروش آپارتمان ۴۸ طبقه اول در خ طالقانی اندیشه فاز۱

کد ملک : 422
طبقه : 1
وام : 35م
آدرس : خ طالقانی اندیشه فاز1
قیمت تومان: 1450
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 48
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۷ ام اسفند , ۱۳۹۳
450 بازدید

فروش آپارتمان۴۴متری تک خوابه با وام مهر

فروش آپارتمان۴۴متری تک خوابه با وام مهر

کد ملک : مالک آقای خزایی
طبقه : 1
وام : 18م
آدرس : شهرک مریم شهر جدید اندیشه فاز1
قیمت تومان: 1700000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 44
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۲ ام بهمن , ۱۳۹۳
350 بازدید

فروش آپارتمان ۵۳متری نوساز در اندیشه شهرک مریم

فروش آپارتمان ۵۳متری نوساز در اندیشه شهرک مریم

کد ملک : 317
طبقه : مختلف
وام : 20م
آدرس : اندیشه شهرک مریم
قیمت تومان: 1600000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 53
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱ ام دی , ۱۳۹۳
434 بازدید

فروش آپارتمان۴۵متری در شهرک مریم شهر جدید اندیشه

فروش آپارتمان۴۵متری در شهرک مریم شهر جدید اندیشه

کد ملک :
طبقه : 2
وام : 35م
آدرس : شهرک مریم شهر جدید اندیشه
قیمت تومان: 1850000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 45
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۸ ام آذر , ۱۳۹۳
421 بازدید

فروش واحد۴۲متری مسکن اندیشه شهرک مریم

فروش واحد۴۲متری مسکن اندیشه شهرک مریم

کد ملک : 297
طبقه : 3
وام : 20م
آدرس : مسکن اندیشه شهرک مریم
قیمت تومان: 1750000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 42
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲ ام آذر , ۱۳۹۳
468 بازدید

فروش آپارتمان۴۳متری در شهر جدید اندیشه فاز ۱ شهرک مریم

فروش آپارتمان۴۳متری در شهر جدید اندیشه فاز ۱ شهرک مریم

کد ملک : 296
طبقه : 3
وام : 20م
آدرس : اندیشه فاز 1 شهرک مریم
قیمت تومان: 1700000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 43
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲ ام آذر , ۱۳۹۳
501 بازدید

فروش آپارتمان۵۵متری با وام مهر در اندیشه خ سعدی ۱

فروش آپارتمان۵۵متری با وام مهر در اندیشه خ سعدی ۱

کد ملک : 299
طبقه : 1
وام : 20م
آدرس : اندیشه خ سعدی 1
قیمت تومان: 1500000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 55
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۶ ام آبان , ۱۳۹۳
444 بازدید

آپارتمان ۴۵متری نوسازبا۴۹م نقددر اندیشه شهرک مریم خ حافظ

آپارتمان ۴۵متری نوسازبا۴۹م نقددر اندیشه شهرک مریم خ حافظ

کد ملک : 289
طبقه : 3
وام : 20م
آدرس : اندیشه شهرک مریم خ حافظ
قیمت تومان: 1800000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 45
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۰ ام آبان , ۱۳۹۳
622 بازدید

مشاوره رایگان ملکی
خزائی ۰۹۱۲۲۸۹۰۶۱۵
شماره تماس : ۰۲۱۶۵۵۱۶۵۸۳
شماره تماس : ۰۲۱۶۵۵۳۳۳۱۴