جدیدترین ملک ها : 

۷۸ متری نبش سعدی۱۰طبقه سوم

۷۸ متری نبش سعدی۱۰طبقه سوم

کد ملک :
طبقه : 3
وام : 60
آدرس : شهرک مریم
قیمت تومان: 45میلیون
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 78
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۱۵ ام مرداد , ۱۳۹۷
688 بازدید

۷۳متری شهرک مریم خ اخلاص

۷۳متری شهرک مریم خ اخلاص

کد ملک :
طبقه : 3
وام : 60
آدرس : شهرک مریم
قیمت تومان: 90 میلیون
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 73
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۱۵ ام مرداد , ۱۳۹۷
544 بازدید

فروش آپارتمان ۷۴ متر شهرک مریم

فروش آپارتمان ۷۴ متر شهرک مریم

کد ملک : 1153
طبقه : 1
وام : 50 میلیون
آدرس : شهرک مریم
قیمت تومان: 136 میلیون قیمت کل
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 74
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۱۴ ام مرداد , ۱۳۹۷
487 بازدید

۷۶متر وام۴%مهر اندیشه فاز۱ ۸۳نقد

کد ملک :
طبقه : 1
وام : 18م وام مهر
آدرس : اندیشه فاز شهرک مریم
قیمت تومان: 83م قیمت کل
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 76
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۱۳ ام بهمن , ۱۳۹۴
2,684 بازدید

فروش آپارتمان ۷۰متری با۳۵م نقد اندیشه شهرک مریم

کد ملک :
طبقه : 3
وام : 50م
آدرس : اندیشه (شهرک مریم)
قیمت تومان: 35م مبلغ نقدینگی
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 70
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۱۰ ام بهمن , ۱۳۹۴
2,591 بازدید

فروش آپارتمان درشهرک مریم شهر جدید اندیشه

فروش آپارتمان درشهرک مریم شهر جدید اندیشه

کد ملک :
طبقه : 3
وام : 50م
آدرس : اندیشه (شهرک مریم)
قیمت تومان: 41م قیمت کل
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 72
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۲۸ ام دی , ۱۳۹۴
1,517 بازدید

فروش آپارتمان ۶۲متری در شهرک مریم اندیشه

کد ملک :
طبقه : 2
وام : 50م
آدرس : شهرک مریم اندیشه
قیمت تومان: 37م
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 62
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۲۷ ام دی , ۱۳۹۴
1,349 بازدید

فروش آپارتمان ۷۷متری بسیار شیک در شهرک مریم شهر جدید اندیشه فاز۱

کد ملک :
طبقه : 2
وام :
آدرس : اندیشه (شهرک مریم)
قیمت تومان: 60م
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 77
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۲۷ ام دی , ۱۳۹۴
1,556 بازدید

فروش آپارتمان اندیشه خ پردیس۷۰متربا سندووام شیک

کد ملک :
طبقه : 2
وام : 45م
آدرس : اندیشه خ پردیس
قیمت تومان: قیمت نقدی 37م
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 70
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۳۰ ام آذر , ۱۳۹۴
953 بازدید

شصت و یک متر اندیشه فاز۱ شهرک مریم با وام

شصت و یک متر اندیشه فاز۱ شهرک مریم با وام

کد ملک :
طبقه : 2
وام : 45م
آدرس : اندیشه فاز1 شهرک مریم
قیمت تومان: 45000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 61
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۳۰ ام آبان , ۱۳۹۴
766 بازدید

۷۱متر ۴۵نقد در اندیشه فاز۱ شهرک مریم

۷۱متر ۴۵نقد در اندیشه فاز۱ شهرک مریم

کد ملک :
طبقه : 1
وام : 45م
آدرس : اندیشه فاز1 شهرک مریم
قیمت تومان: 45000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 71
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۳۰ ام آبان , ۱۳۹۴
769 بازدید

فروش آپارتمان۶۶متری در شهرک مریم شهر جدید اندیشه

فروش آپارتمان۶۶متری در شهرک مریم شهر جدید اندیشه

کد ملک :
طبقه : اول
وام : 45l
آدرس : شهرک مریم شهر جدید اندیشه
قیمت تومان: 34000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 66
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۷ ام شهریور , ۱۳۹۴
845 بازدید

فروش آپارتمان ۷۱متری درشهرک مریم شهر جدید اندیشه

فروش آپارتمان ۷۱متری درشهرک مریم شهر جدید اندیشه

کد ملک :
طبقه : 1
وام : 45م
آدرس : رشهرک مریم شهر جدید اندیشه
قیمت تومان: 35م
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 71
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۱۶ ام مرداد , ۱۳۹۴
1,024 بازدید

فروش آپارتمان ۷۱ متری واقع در شهرک مریم شهر جدید اندیشه

فروش آپارتمان ۷۱ متری واقع در شهرک مریم شهر جدید اندیشه

کد ملک :
طبقه : 3
وام : 45م
آدرس : شهرک مریم شهر جدید اندیشه
قیمت تومان: 1550
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 71
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۱۵ ام خرداد , ۱۳۹۴
721 بازدید

۷۲٫۵متری فروشی کوثر۵شهرک مریم اندیشه

۷۲٫۵متری فروشی کوثر۵شهرک مریم اندیشه

کد ملک : 399
طبقه : 3
وام : 35م
آدرس : کوثر5شهرک مریم اندیشه
قیمت تومان: 1400
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 72.5
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۱۴ ام بهمن , ۱۳۹۳
674 بازدید

فروش آپارتمان۷۸ متری در اندیشه شهرک مریم

فروش آپارتمان۷۸ متری در اندیشه شهرک مریم

کد ملک : 304
طبقه : 1
وام : 35م
آدرس : اندیشه شهرک مریم
قیمت تومان: 1450000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 78
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۵ ام آذر , ۱۳۹۳
652 بازدید

فروش آپارتمان۷۰متری با۳۵م وام در اندیشه فاز۱ شهرک مریم

فروش آپارتمان۷۰متری با۳۵م وام در اندیشه فاز۱ شهرک مریم

کد ملک : 294
طبقه : 7
وام : 35م
آدرس : اندیشه فاز1 شهرک مریم
قیمت تومان: 1550000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 70
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۳۰ ام آبان , ۱۳۹۳
719 بازدید

فروش آپارتمان۶۸متری باشرایط عالی شهرک مریم خ عطار۴

فروش آپارتمان۶۸متری باشرایط عالی شهرک مریم خ عطار۴

کد ملک : 298
طبقه : 3
وام : 26م
آدرس : شهرک مریم خ عطار4
قیمت تومان: 1500000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 68
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۲۶ ام آبان , ۱۳۹۳
808 بازدید

فروش آپارتمان۶۰متری در اندیشه فاز۱ شهرک مریم باوام مهر

فروش آپارتمان۶۰متری در اندیشه فاز۱ شهرک مریم باوام مهر

کد ملک : 260
طبقه : 1
وام : 18م
آدرس : اندیشه فاز1 شهرک مریم
قیمت تومان: 1600000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 60
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۱ ام آبان , ۱۳۹۳
707 بازدید

فروش آپارتمان بسیار شیک در اندیشه فاز۱ شهرک مریم

فروش آپارتمان بسیار شیک در اندیشه فاز۱ شهرک مریم

کد ملک : 254
طبقه : 2
وام : 35م
آدرس : اندیشه فاز1 شهرک مریم
قیمت تومان: 1400000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 70
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۴ ام آبان , ۱۳۹۳
993 بازدید

فروش آپارتمان۶۲متری با وام ۳۵م در اندیشه شهرک مریم

فروش آپارتمان۶۲متری با وام ۳۵م در اندیشه شهرک مریم

کد ملک : 256
طبقه : 3
وام : 35م
آدرس : اندیشه شهرک مریم خ حافظ4
قیمت تومان: 1500000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 62
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۷ ام مهر , ۱۳۹۳
726 بازدید

مشاوره رایگان ملکی
خزائی ۰۹۱۲۲۸۹۰۶۱۵
شماره تماس : ۰۲۱۶۵۵۱۶۵۸۳
شماره تماس : ۰۲۱۶۵۵۳۳۳۱۴