جدیدترین ملک ها : 

فروش آپارتمان۶۹متری فقط با۵۰م نقد در اندیشه فاز۱خ۳شرقی

فروش آپارتمان۶۹متری فقط با۵۰م نقد در اندیشه فاز۱خ۳شرقی

کد ملک : 578
طبقه : 1
وام : 35م
آدرس : اندیشه فاز1خ3شرقی
قیمت تومان: 1600000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 69
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۲۲ ام مهر , ۱۳۹۳
509 بازدید

فروش آپارتمان ۵۱متری با۴۱م نقد در اندیشه خ۸غربی

فروش آپارتمان ۵۱متری با۴۱م نقد در اندیشه خ۸غربی

کد ملک : 605
طبقه : 1
وام : 20م
آدرس : اندیشه فاز1خ8غربی
قیمت تومان: 1500000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 51
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۲ ام مهر , ۱۳۹۳
518 بازدید

فروش آپارتمان۷۰متری در اندیشه فاز۱خ۱۱غربی

فروش آپارتمان۷۰متری در اندیشه فاز۱خ۱۱غربی

کد ملک : 608
طبقه : 2.5
وام : 20م
آدرس : اندیشه فاز1خ11غربی
قیمت تومان: 1650000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 70
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۲۲ ام مهر , ۱۳۹۳
438 بازدید

فروش آپارتمان۶۱متری در اندیشه فاز۱ خ۱۰غربی

فروش آپارتمان۶۱متری در اندیشه فاز۱ خ۱۰غربی

کد ملک : 602
طبقه : 2
وام : 18م
آدرس : اندیشه فاز1 خ10غربی
قیمت تومان: 1500000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 61
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۲۰ ام مهر , ۱۳۹۳
485 بازدید

فروش آپارتمان سندداربا۵۸م نقد در اندیشه فازخ۴شرقی۱

فروش آپارتمان سندداربا۵۸م نقد در اندیشه فازخ۴شرقی۱

کد ملک : 594
طبقه : 1
وام : 35م
آدرس : اندیشه فازخ4شرقی1
قیمت تومان: 1800000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 61
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۰ ام مهر , ۱۳۹۳
464 بازدید

فروش آپارتمان ۵۰متری دراندیشه فاز۱ خ هفتم غربی

فروش آپارتمان ۵۰متری دراندیشه فاز۱ خ هفتم غربی

کد ملک : 599
طبقه : 3
وام : 35م
آدرس : اندیشه فاز1 خ هفتم غربی
قیمت تومان: 1400000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 50
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۰ ام مهر , ۱۳۹۳
530 بازدید

آپارتمان نوسازبا ۳۴م نقد در اندیشه شهرک مریم

آپارتمان نوسازبا ۳۴م نقد در اندیشه شهرک مریم

کد ملک : 249
طبقه : 6
وام : 20م
آدرس : اندیشه شهرک مریم
قیمت تومان: 1650000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 40.5
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۹ ام مهر , ۱۳۹۳
515 بازدید

فروش آپارتمان ۴۲متری دراندیشه فاز۱شهرک مریم

فروش آپارتمان ۴۲متری دراندیشه فاز۱شهرک مریم

کد ملک : 252
طبقه : همکف
وام : سندآزاد
آدرس : اندیشه فاز1شهرک مریم
قیمت تومان: 1650000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 42
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۹ ام مهر , ۱۳۹۳
507 بازدید

فروش آپارتمان۴۸متری با وام مهر در اندیشه خ۱۰غربی

فروش آپارتمان۴۸متری با وام مهر در اندیشه خ۱۰غربی

کد ملک : 349
طبقه : 3
وام : 16م
آدرس : اندیشه خ10غربی
قیمت تومان: 1900000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 48
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۹ ام مهر , ۱۳۹۳
508 بازدید

فروش آپارتمان۴۹متری با۴۸م نقددر اندیشه فاز۱خ۱۲غربی

فروش آپارتمان۴۹متری با۴۸م نقددر اندیشه فاز۱خ۱۲غربی

کد ملک : 576
طبقه : 1
وام : 20م
آدرس : اندیشه فاز1خ12غربی
قیمت تومان: 1700000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 49
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۸ ام مهر , ۱۳۹۳
476 بازدید

فروش آپارتمان۵۰متری در خ۷غربی اندیشه فاز۱

فروش آپارتمان۵۰متری در خ۷غربی اندیشه فاز۱

کد ملک : 573
طبقه : 3
وام : 20م
آدرس : خ7غربی اندیشه فاز1
قیمت تومان: 1450
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 50
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۸ ام مهر , ۱۳۹۳
461 بازدید

فروش آپارتمان۷۰متری در اندیشه فاز۱ خ۶غربی

فروش آپارتمان۷۰متری در اندیشه فاز۱ خ۶غربی

کد ملک : 581
طبقه :
وام : 35م
آدرس : اندیشه فاز1 خ6غربی
قیمت تومان: 1500
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 70
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۱۸ ام مهر , ۱۳۹۳
435 بازدید

فروش آپارتمان۴۹متری در اندیشه فاز۱خ۹شرقی

فروش آپارتمان۴۹متری در اندیشه فاز۱خ۹شرقی

کد ملک : 587
طبقه : 2
وام : 17م
آدرس : اندیشه فاز1خ9شرقی
قیمت تومان: 1700000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 49
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۸ ام مهر , ۱۳۹۳
445 بازدید

فروش آپارتمان در اندیشه با سند و وام۳۵م

فروش آپارتمان در اندیشه با سند و وام۳۵م

کد ملک : 596
طبقه : 1
وام : 35م
آدرس : اندیشه فاز1خ8شرقی
قیمت تومان: 1550000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 60.5
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۸ ام مهر , ۱۳۹۳
395 بازدید

فروشآپارتمان نوساز۵۴متری در اندیشه شهرک مریم

فروشآپارتمان نوساز۵۴متری در اندیشه شهرک مریم

کد ملک : 245
طبقه : 3
وام : 18م
آدرس : اندیشه شهرک مریم
قیمت تومان: 1750000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 54
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۲ ام مهر , ۱۳۹۳
498 بازدید

فروش آپارتمان ۴۰متری در اندیشه فاز۱خ۱۱غربی

فروش آپارتمان ۴۰متری در اندیشه فاز۱خ۱۱غربی

کد ملک : 283
طبقه : 3
وام : 35م
آدرس : اندیشه فاز1خ11غربی
قیمت تومان: 1950000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 40
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۲ ام مهر , ۱۳۹۳
505 بازدید

آپارتمان ۶۱متری در شهرک مریم اندیشه فاز۱

آپارتمان ۶۱متری در شهرک مریم اندیشه فاز۱

کد ملک : 234
طبقه : 3
وام : 35م
آدرس : شهرک مریم اندیشه فاز1
قیمت تومان: 1450000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 61
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۱۲ ام مهر , ۱۳۹۳
554 بازدید

فروش آپارتمان۴۵متری اندیشه فاز۱خ۷غربی

فروش آپارتمان۴۵متری اندیشه فاز۱خ۷غربی

کد ملک : 539
طبقه : 3
وام : 18م
آدرس : اندیشه فاز1خ7غربی
قیمت تومان: 1950000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 45
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۱ ام مهر , ۱۳۹۳
535 بازدید

فروش آپارتمان۴۷٫۵متری در اندیشه فاز۱خ۱۵غربی

فروش آپارتمان۴۷٫۵متری در اندیشه فاز۱خ۱۵غربی

کد ملک : 548
طبقه : 3
وام : 17م
آدرس : اندیشه فاز1خ15غربی
قیمت تومان: 1850000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 47.5
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۱ ام مهر , ۱۳۹۳
543 بازدید

فروش آپارتمان با وام مهر ۱٫۵سال ساخت در شهرک مریم اندیشه

فروش آپارتمان با وام مهر ۱٫۵سال ساخت در شهرک مریم اندیشه

کد ملک : 230
طبقه : 1
وام : 20م
آدرس : شهرک مریم اندیشه خ بهار2
قیمت تومان: 1800000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 52
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۱ ام مهر , ۱۳۹۳
550 بازدید

آپارتمان۵۳متری در شهرک اندیشه فاز۱خ۸غربی

آپارتمان۵۳متری در شهرک اندیشه فاز۱خ۸غربی

کد ملک : 567
طبقه : 1
وام : 35م
آدرس :
قیمت تومان: 1800000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 53
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۱ ام مهر , ۱۳۹۳
462 بازدید

مشاوره رایگان ملکی
خزائی ۰۹۱۲۲۸۹۰۶۱۵
شماره تماس : ۰۲۱۶۵۵۱۶۵۸۳
شماره تماس : ۰۲۱۶۵۵۳۳۳۱۴