جدیدترین ملک ها : 

فروش آپارتمان ۴۲٫۵متری در خ۱۳غربی اندیشه فاز۱

فروش آپارتمان ۴۲٫۵متری در خ۱۳غربی اندیشه فاز۱

کد ملک :
طبقه : 2
وام : 43م
آدرس : خ13غربی اندیشه فاز1
قیمت تومان: 27م قیمت کل
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 42.5
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۳ ام بهمن , ۱۳۹۴
1,226 بازدید

فروش آپارتمان ۶۲متری دراندیشه فاز۱با۲۰م نقد

کد ملک :
طبقه :
وام :
آدرس : اندیشه فاز1
قیمت تومان: 20م نقد
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 67.
خواب :
تاریخ ثبت : ۱۰ ام بهمن , ۱۳۹۴
1,820 بازدید

فروش آپارتمان ۷۰متری با۳۵م نقد اندیشه شهرک مریم

کد ملک :
طبقه : 3
وام : 50م
آدرس : اندیشه (شهرک مریم)
قیمت تومان: 35م مبلغ نقدینگی
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 70
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۱۰ ام بهمن , ۱۳۹۴
2,222 بازدید

فروش آپارتمان ۴۸متذری در خ ۱۲غربی اندیشه فاز۱

فروش آپارتمان ۴۸متذری در خ ۱۲غربی اندیشه فاز۱

کد ملک :
طبقه : 2
وام : 50م
آدرس : خ 12غربی اندیشه فاز1
قیمت تومان: 25م مبلغ نقدی
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 48
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۸ ام بهمن , ۱۳۹۴
1,186 بازدید

فروش آپارتمان۳۷متری درخ ۱۲غربی اندیشه فاز۱

کد ملک :
طبقه : 2
وام : 40م
آدرس : خ 12غربی اندیشه فاز1
قیمت تومان: 16م نقد
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 37
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۸ ام بهمن , ۱۳۹۴
1,372 بازدید

فروش یک دستگاه آپارتمان شیک با متراژ۵۶ متر در بهترین نقطه

فروش یک دستگاه آپارتمان شیک با متراژ۵۶ متر در بهترین نقطه

کد ملک :
طبقه : 1
وام : 50م
آدرس : اندیشه فاز1خ12غربی
قیمت تومان: 28000م نقد
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 56
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۴ ام بهمن , ۱۳۹۴
1,376 بازدید

فروش آپارتمان۶۶متری در اندیشه فاز۱خ رفاه

کد ملک :
طبقه : 2
وام : 50م
آدرس : اندیشه فاز1خ رفاه
قیمت تومان: 32م قیمت کل
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 66
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۲۸ ام دی , ۱۳۹۴
1,359 بازدید

فروش آپارتمان درشهرک مریم شهر جدید اندیشه

فروش آپارتمان درشهرک مریم شهر جدید اندیشه

کد ملک :
طبقه : 3
وام : 50م
آدرس : اندیشه (شهرک مریم)
قیمت تومان: 41م قیمت کل
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 72
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۲۸ ام دی , ۱۳۹۴
1,267 بازدید

فروش آپارتمان۴۲٫۵متری سیزده غربی اندیشه۲۷م

کد ملک :
طبقه : 2
وام : 43م
آدرس : سیزده غربی اندیشه
قیمت تومان: 27م
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 42.5
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۷ ام دی , ۱۳۹۴
1,133 بازدید

فروش آپارتمان ۶۲متری در شهرک مریم اندیشه

کد ملک :
طبقه : 2
وام : 50م
آدرس : شهرک مریم اندیشه
قیمت تومان: 37م
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 62
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۲۷ ام دی , ۱۳۹۴
1,006 بازدید

فروش آپارتمان ۷۷متری بسیار شیک در شهرک مریم شهر جدید اندیشه فاز۱

کد ملک :
طبقه : 2
وام :
آدرس : اندیشه (شهرک مریم)
قیمت تومان: 60م
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 77
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۲۷ ام دی , ۱۳۹۴
1,264 بازدید

آپارتمانی زیبا ۳۷متر در اندیشه (شهرک مریم)

کد ملک :
طبقه : مختلف
وام : 20م
آدرس : اندیشه (شهرک مریم)
قیمت تومان: 40م
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 37
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۳ ام دی , ۱۳۹۴
901 بازدید

فروش آپارتمان۴۲متری در خ ۱۳غربی اندیشه فاز۱

کد ملک :
طبقه : 2
وام : 43م
آدرس : خ 13غربی اندیشه فاز1
قیمت تومان: 27م
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 42
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۳ ام دی , ۱۳۹۴
898 بازدید

۳۸ متر رفاه شهراندیشه

کد ملک :
طبقه : 3
وام : 45
آدرس : رفاه
قیمت تومان: 70.000.000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 38
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۷ ام دی , ۱۳۹۴
807 بازدید

فروش آپارتمان اندیشه خ پردیس۷۰متربا سندووام شیک

کد ملک :
طبقه : 2
وام : 45م
آدرس : اندیشه خ پردیس
قیمت تومان: قیمت نقدی 37م
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 70
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۳۰ ام آذر , ۱۳۹۴
718 بازدید

فروش آپارتمان ۴۴متری در شهرک رفاه شهر جدید اندیشه فاز۱

کد ملک :
طبقه : 3
وام : 30م
آدرس : شهرک رفاه شهر جدید اندیشه فاز1
قیمت تومان: 20م نقد
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 44
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۴ ام آذر , ۱۳۹۴
601 بازدید

فروش آپارتمان۵۱متری در خ سعدی اندیشه فاز۱

کد ملک :
طبقه : 3
وام : 45م
آدرس : خ سعدی اندیشه فاز1
قیمت تومان: 21م قیمت کل
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 51
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۴ ام آذر , ۱۳۹۴
587 بازدید

۵۲متر فروش آپارتمان با موقعیت عالی اندیشه۱

کد ملک :
طبقه : 2
وام : 45م
آدرس : شهرک مریم خ کوثر
قیمت تومان: 30م نقد
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 52
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۴ ام آذر , ۱۳۹۴
586 بازدید

فروش یک واحد ۳۷٫۶۴متری دراندیشه خ عمران

کد ملک :
طبقه : 2
وام : 45م
آدرس : اندیشه فاز1 خ 12غربی خ عمران
قیمت تومان:
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 37.5
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۳ ام آذر , ۱۳۹۴
490 بازدید

۴۷متری جهت فروش در اندیشه خ۱۱غربی

کد ملک :
طبقه : 2
وام : 45م
آدرس : اندیشه خ11غربی
قیمت تومان: 1870
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 47
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۳ ام آذر , ۱۳۹۴
514 بازدید

فروش آپارتمان نقلی در اندیشه فاز۱ خ عمران

کد ملک :
طبقه : 2
وام : 45م
آدرس : اندیشه فاز1 خ عمران
قیمت تومان: 1950
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 38
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۸ ام آذر , ۱۳۹۴
728 بازدید

مشاوره رایگان ملکی
خزائی ۰۹۱۲۲۸۹۰۶۱۵
شماره تماس : ۰۲۱۶۵۵۱۶۵۸۳
شماره تماس : ۰۲۱۶۵۵۳۳۳۱۴