جدیدترین ملک ها : 

۳۸ متر رفاه شهراندیشه

کد ملک :
طبقه : 3
وام : 45
آدرس : رفاه
قیمت تومان: 70.000.000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 38
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۷ ام دی , ۱۳۹۴
932 بازدید

فروش آپارتمان اندیشه خ پردیس۷۰متربا سندووام شیک

کد ملک :
طبقه : 2
وام : 45م
آدرس : اندیشه خ پردیس
قیمت تومان: قیمت نقدی 37م
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 70
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۳۰ ام آذر , ۱۳۹۴
843 بازدید

فروش آپارتمان ۴۴متری در شهرک رفاه شهر جدید اندیشه فاز۱

کد ملک :
طبقه : 3
وام : 30م
آدرس : شهرک رفاه شهر جدید اندیشه فاز1
قیمت تومان: 20م نقد
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 44
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۴ ام آذر , ۱۳۹۴
724 بازدید

فروش آپارتمان۵۱متری در خ سعدی اندیشه فاز۱

کد ملک :
طبقه : 3
وام : 45م
آدرس : خ سعدی اندیشه فاز1
قیمت تومان: 21م قیمت کل
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 51
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۴ ام آذر , ۱۳۹۴
714 بازدید

۵۲متر فروش آپارتمان با موقعیت عالی اندیشه۱

کد ملک :
طبقه : 2
وام : 45م
آدرس : شهرک مریم خ کوثر
قیمت تومان: 30م نقد
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 52
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۴ ام آذر , ۱۳۹۴
751 بازدید

فروش یک واحد ۳۷٫۶۴متری دراندیشه خ عمران

کد ملک :
طبقه : 2
وام : 45م
آدرس : اندیشه فاز1 خ 12غربی خ عمران
قیمت تومان:
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 37.5
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۳ ام آذر , ۱۳۹۴
599 بازدید

۴۷متری جهت فروش در اندیشه خ۱۱غربی

کد ملک :
طبقه : 2
وام : 45م
آدرس : اندیشه خ11غربی
قیمت تومان: 1870
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 47
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۳ ام آذر , ۱۳۹۴
633 بازدید

فروش آپارتمان نقلی در اندیشه فاز۱ خ عمران

کد ملک :
طبقه : 2
وام : 45م
آدرس : اندیشه فاز1 خ عمران
قیمت تومان: 1950
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 38
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۸ ام آذر , ۱۳۹۴
879 بازدید

۵۰مترشیک وخوش نقشه اندیشه فاز۱ شهرک مریم

کد ملک :
طبقه : مختلف
وام : 45م
آدرس : اندیشه فاز1 شهرک مریم
قیمت تومان:
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 50
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۸ ام آذر , ۱۳۹۴
773 بازدید

با۲۰م نقد خانه۴۵متراندیشه فاز۱ بخرید

کد ملک :
طبقه : مختلف
وام : 45م
آدرس : راندیشه فاز1
قیمت تومان: 20000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 45
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۷ ام آذر , ۱۳۹۴
616 بازدید

۳۸متر در اندیشه فاز۱ خ رفاه۳ با ۱۲م نقد

کد ملک :
طبقه : 3
وام : 45م
آدرس : اندیشه فاز1 خ رفاه3
قیمت تومان: 1800
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 38
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۶ ام آذر , ۱۳۹۴
664 بازدید

فروش۵۶متری دراندیشه فاز۱ رفاه۱۱با ۱۸م نقد

کد ملک :
طبقه : 1
وام : 45م
آدرس : اندیشه فاز1 رفاه11
قیمت تومان: 18000م
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 56
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۶ ام آذر , ۱۳۹۴
682 بازدید

۵۹متر اندیشه فاز۱خ۱۳شرقی با۳۳م نقد

کد ملک :
طبقه : 2
وام : 45م
آدرس : اندیشه فاز1خ13شرقی
قیمت تومان: 33000م
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 59
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۴ ام آذر , ۱۳۹۴
622 بازدید

۳۷٫۶۴دسی متراندیشه ۱۵نقدینگی اندیشه فاز۱ خ عمران

۳۷٫۶۴دسی متراندیشه ۱۵نقدینگی اندیشه فاز۱ خ عمران

کد ملک :
طبقه : 2
وام : 45000م
آدرس : اندیشه فاز1 خ عمران
قیمت تومان: 33000م
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 37.64
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۴ ام آذر , ۱۳۹۴
571 بازدید

فروش واحدمسکونی ۵۰متری در اندیشه فاز۱ با ۱۵م نقد

فروش واحدمسکونی ۵۰متری در اندیشه فاز۱ با ۱۵م نقد

کد ملک :
طبقه : 1
وام : 45م
آدرس : اندیشه فاز1
قیمت تومان: 15م
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 50
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲ ام آذر , ۱۳۹۴
708 بازدید

با ۲۱ م نقدخانه۵۵متر ی در اندیشه خ۱۱شرقی بخرید

با ۲۱ م نقدخانه۵۵متر ی در اندیشه خ۱۱شرقی بخرید

کد ملک :
طبقه : 2
وام : 45م
آدرس : اندیشه خ11شرقی
قیمت تومان: 21م
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 55
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲ ام آذر , ۱۳۹۴
619 بازدید

۵۰متری در اندیشه فاز۱ با ۱۵م نقد و وام

۵۰متری در اندیشه فاز۱ با ۱۵م نقد و وام

کد ملک :
طبقه : 1
وام : 45م
آدرس : اندیشه فاز1
قیمت تومان: 15000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 50
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱ ام آذر , ۱۳۹۴
595 بازدید

۶۸متر خوش نقشه ۳۹م اندیشه فاز۱ خ۱۱غربی

۶۸متر خوش نقشه ۳۹م اندیشه فاز۱ خ۱۱غربی

کد ملک :
طبقه : 3
وام : 45م
آدرس : اندیشه فاز1 خ11غربی
قیمت تومان: 39000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 68
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۱ ام آذر , ۱۳۹۴
692 بازدید

شصت و یک متر اندیشه فاز۱ شهرک مریم با وام

شصت و یک متر اندیشه فاز۱ شهرک مریم با وام

کد ملک :
طبقه : 2
وام : 45م
آدرس : اندیشه فاز1 شهرک مریم
قیمت تومان: 45000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 61
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۳۰ ام آبان , ۱۳۹۴
664 بازدید

۷۱متر ۴۵نقد در اندیشه فاز۱ شهرک مریم

۷۱متر ۴۵نقد در اندیشه فاز۱ شهرک مریم

کد ملک :
طبقه : 1
وام : 45م
آدرس : اندیشه فاز1 شهرک مریم
قیمت تومان: 45000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 71
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۳۰ ام آبان , ۱۳۹۴
688 بازدید

۶۲متر ط۲-۲۷نقد-دراندیشه فاز یک

۶۲متر ط۲-۲۷نقد-دراندیشه فاز یک

کد ملک :
طبقه : 2
وام : 45م
آدرس : اندیشه فاز یک
قیمت تومان: 27000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 62
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۳۰ ام آبان , ۱۳۹۴
688 بازدید

مشاوره رایگان ملکی
خزائی ۰۹۱۲۲۸۹۰۶۱۵
شماره تماس : ۰۲۱۶۵۵۱۶۵۸۳
شماره تماس : ۰۲۱۶۵۵۳۳۳۱۴