جدیدترین ملک ها : 

۵۰مترشیک وخوش نقشه اندیشه فاز۱ شهرک مریم

کد ملک :
طبقه : مختلف
وام : 45م
آدرس : اندیشه فاز1 شهرک مریم
قیمت تومان:
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 50
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۸ ام آذر , ۱۳۹۴
609 بازدید

با۲۰م نقد خانه۴۵متراندیشه فاز۱ بخرید

کد ملک :
طبقه : مختلف
وام : 45م
آدرس : راندیشه فاز1
قیمت تومان: 20000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 45
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۷ ام آذر , ۱۳۹۴
513 بازدید

۳۸متر در اندیشه فاز۱ خ رفاه۳ با ۱۲م نقد

کد ملک :
طبقه : 3
وام : 45م
آدرس : اندیشه فاز1 خ رفاه3
قیمت تومان: 1800
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 38
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۶ ام آذر , ۱۳۹۴
532 بازدید

فروش۵۶متری دراندیشه فاز۱ رفاه۱۱با ۱۸م نقد

کد ملک :
طبقه : 1
وام : 45م
آدرس : اندیشه فاز1 رفاه11
قیمت تومان: 18000م
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 56
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۶ ام آذر , ۱۳۹۴
567 بازدید

۵۹متر اندیشه فاز۱خ۱۳شرقی با۳۳م نقد

کد ملک :
طبقه : 2
وام : 45م
آدرس : اندیشه فاز1خ13شرقی
قیمت تومان: 33000م
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 59
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۴ ام آذر , ۱۳۹۴
521 بازدید

۳۷٫۶۴دسی متراندیشه ۱۵نقدینگی اندیشه فاز۱ خ عمران

۳۷٫۶۴دسی متراندیشه ۱۵نقدینگی اندیشه فاز۱ خ عمران

کد ملک :
طبقه : 2
وام : 45000م
آدرس : اندیشه فاز1 خ عمران
قیمت تومان: 33000م
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 37.64
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۴ ام آذر , ۱۳۹۴
463 بازدید

فروش واحدمسکونی ۵۰متری در اندیشه فاز۱ با ۱۵م نقد

فروش واحدمسکونی ۵۰متری در اندیشه فاز۱ با ۱۵م نقد

کد ملک :
طبقه : 1
وام : 45م
آدرس : اندیشه فاز1
قیمت تومان: 15م
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 50
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲ ام آذر , ۱۳۹۴
587 بازدید

با ۲۱ م نقدخانه۵۵متر ی در اندیشه خ۱۱شرقی بخرید

با ۲۱ م نقدخانه۵۵متر ی در اندیشه خ۱۱شرقی بخرید

کد ملک :
طبقه : 2
وام : 45م
آدرس : اندیشه خ11شرقی
قیمت تومان: 21م
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 55
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲ ام آذر , ۱۳۹۴
516 بازدید

۵۰متری در اندیشه فاز۱ با ۱۵م نقد و وام

۵۰متری در اندیشه فاز۱ با ۱۵م نقد و وام

کد ملک :
طبقه : 1
وام : 45م
آدرس : اندیشه فاز1
قیمت تومان: 15000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 50
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱ ام آذر , ۱۳۹۴
490 بازدید

۶۸متر خوش نقشه ۳۹م اندیشه فاز۱ خ۱۱غربی

۶۸متر خوش نقشه ۳۹م اندیشه فاز۱ خ۱۱غربی

کد ملک :
طبقه : 3
وام : 45م
آدرس : اندیشه فاز1 خ11غربی
قیمت تومان: 39000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 68
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۱ ام آذر , ۱۳۹۴
559 بازدید

شصت و یک متر اندیشه فاز۱ شهرک مریم با وام

شصت و یک متر اندیشه فاز۱ شهرک مریم با وام

کد ملک :
طبقه : 2
وام : 45م
آدرس : اندیشه فاز1 شهرک مریم
قیمت تومان: 45000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 61
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۳۰ ام آبان , ۱۳۹۴
546 بازدید

۷۱متر ۴۵نقد در اندیشه فاز۱ شهرک مریم

۷۱متر ۴۵نقد در اندیشه فاز۱ شهرک مریم

کد ملک :
طبقه : 1
وام : 45م
آدرس : اندیشه فاز1 شهرک مریم
قیمت تومان: 45000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 71
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۳۰ ام آبان , ۱۳۹۴
568 بازدید

۶۲متر ط۲-۲۷نقد-دراندیشه فاز یک

۶۲متر ط۲-۲۷نقد-دراندیشه فاز یک

کد ملک :
طبقه : 2
وام : 45م
آدرس : اندیشه فاز یک
قیمت تومان: 27000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 62
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۳۰ ام آبان , ۱۳۹۴
562 بازدید

۶۲متر ط۲-۲۷نقد-در اندیشه فاز یک

۶۲متر ط۲-۲۷نقد-در اندیشه فاز یک

کد ملک :
طبقه : 2
وام : 45م
آدرس : اندیشه فاز یک
قیمت تومان: 27000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 62
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۳۰ ام آبان , ۱۳۹۴
479 بازدید

۴۵متری واقع در برج۷ط اندیشه فاز۱

۴۵متری واقع در برج۷ط اندیشه فاز۱

کد ملک :
طبقه : 6
وام : 45م
آدرس : اندیشه فاز1
قیمت تومان: 25000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 45
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۸ ام آبان , ۱۳۹۴
449 بازدید

۳۰م نقد ۵۹متر در اندیشه فاز یک

۳۰م نقد ۵۹متر در اندیشه فاز یک

کد ملک :
طبقه : 2
وام : 45م
آدرس : اندیشه فاز1
قیمت تومان: 30000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 59
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۸ ام آبان , ۱۳۹۴
500 بازدید

۵۲متر با۱۸وام مهر در اندیشه فاز۱خ۱۳شرقی

۵۲متر با۱۸وام مهر در اندیشه فاز۱خ۱۳شرقی

کد ملک :
طبقه : 1
وام : 45م
آدرس : اندیشه فاز1خ13شرقی
قیمت تومان: 34500
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 52
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۲۸ ام آبان , ۱۳۹۴
431 بازدید

۶۳متر فوق العاده خوش نقشه در اندیشه فاز۱

۶۳متر فوق العاده خوش نقشه در اندیشه فاز۱

کد ملک :
طبقه : 3
وام : 45 و
آدرس : اندیشه فاز1
قیمت تومان: 45000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 63
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۲۷ ام آبان , ۱۳۹۴
601 بازدید

۶۳متر خوش نقشه در اندیشه شهرک مریم با۳۶م نقد

۶۳متر خوش نقشه در اندیشه شهرک مریم با۳۶م نقد

کد ملک :
طبقه : 2
وام : 45م
آدرس : اندیشه شهرک مریم
قیمت تومان: 36000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 63
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۲۶ ام آبان , ۱۳۹۴
747 بازدید

۵۶متر بانورگیر عالی اندیشه۱۸نقد

۵۶متر بانورگیر عالی اندیشه۱۸نقد

کد ملک :
طبقه : 1
وام : 45م
آدرس : اندیشه فاز1
قیمت تومان: 18000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 56
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۶ ام آبان , ۱۳۹۴
373 بازدید

۴۷مترحافظ شهرک مریم شهر جدید اندیشه۲۵م نقدو وام

۴۷مترحافظ شهرک مریم شهر جدید اندیشه۲۵م نقدو وام

کد ملک :
طبقه : 3
وام : 45م
آدرس : حافظ شهرک مریم شهر جدید اندیشه
قیمت تومان: 25000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 47
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۶ ام آبان , ۱۳۹۴
415 بازدید

مشاوره رایگان ملکی
خزائی ۰۹۱۲۲۸۹۰۶۱۵
شماره تماس : ۰۲۱۶۵۵۱۶۵۸۳
شماره تماس : ۰۲۱۶۵۵۳۳۳۱۴