جدیدترین ملک ها : 

۶۲متر ط۲-۲۷نقد-در اندیشه فاز یک

۶۲متر ط۲-۲۷نقد-در اندیشه فاز یک

کد ملک :
طبقه : 2
وام : 45م
آدرس : اندیشه فاز یک
قیمت تومان: 27000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 62
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۳۰ ام آبان , ۱۳۹۴
587 بازدید

۴۵متری واقع در برج۷ط اندیشه فاز۱

۴۵متری واقع در برج۷ط اندیشه فاز۱

کد ملک :
طبقه : 6
وام : 45م
آدرس : اندیشه فاز1
قیمت تومان: 25000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 45
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۸ ام آبان , ۱۳۹۴
564 بازدید

۳۰م نقد ۵۹متر در اندیشه فاز یک

۳۰م نقد ۵۹متر در اندیشه فاز یک

کد ملک :
طبقه : 2
وام : 45م
آدرس : اندیشه فاز1
قیمت تومان: 30000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 59
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۸ ام آبان , ۱۳۹۴
610 بازدید

۵۲متر با۱۸وام مهر در اندیشه فاز۱خ۱۳شرقی

۵۲متر با۱۸وام مهر در اندیشه فاز۱خ۱۳شرقی

کد ملک :
طبقه : 1
وام : 45م
آدرس : اندیشه فاز1خ13شرقی
قیمت تومان: 34500
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 52
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۲۸ ام آبان , ۱۳۹۴
528 بازدید

۶۳متر فوق العاده خوش نقشه در اندیشه فاز۱

۶۳متر فوق العاده خوش نقشه در اندیشه فاز۱

کد ملک :
طبقه : 3
وام : 45 و
آدرس : اندیشه فاز1
قیمت تومان: 45000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 63
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۲۷ ام آبان , ۱۳۹۴
730 بازدید

۶۳متر خوش نقشه در اندیشه شهرک مریم با۳۶م نقد

۶۳متر خوش نقشه در اندیشه شهرک مریم با۳۶م نقد

کد ملک :
طبقه : 2
وام : 45م
آدرس : اندیشه شهرک مریم
قیمت تومان: 36000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 63
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۲۶ ام آبان , ۱۳۹۴
867 بازدید

۵۶متر بانورگیر عالی اندیشه۱۸نقد

۵۶متر بانورگیر عالی اندیشه۱۸نقد

کد ملک :
طبقه : 1
وام : 45م
آدرس : اندیشه فاز1
قیمت تومان: 18000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 56
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۶ ام آبان , ۱۳۹۴
468 بازدید

۴۷مترحافظ شهرک مریم شهر جدید اندیشه۲۵م نقدو وام

۴۷مترحافظ شهرک مریم شهر جدید اندیشه۲۵م نقدو وام

کد ملک :
طبقه : 3
وام : 45م
آدرس : حافظ شهرک مریم شهر جدید اندیشه
قیمت تومان: 25000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 47
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۶ ام آبان , ۱۳۹۴
521 بازدید

اندیشه فاز۱ یک ۶۱متر۳۵م نقد فول امکانات

اندیشه فاز۱ یک ۶۱متر۳۵م نقد فول امکانات

کد ملک :
طبقه : 2
وام : 45م
آدرس : اندیشه فاز1 خ 10غربی
قیمت تومان: 35000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 61
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۲۶ ام آبان , ۱۳۹۴
598 بازدید

۵۰٫۵خ ۱۳شرقی اندیشه فاز۱

۵۰٫۵خ ۱۳شرقی اندیشه فاز۱

کد ملک :
طبقه : 2
وام : 20وام مهر-یا45م وام مسکن
آدرس : 50.5خ 13شرقی
قیمت تومان: 1900
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 50.5
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۵ ام آبان , ۱۳۹۴
494 بازدید

فروش آپارتمان از متراژ۴۰تا۱۰۰متر در اندیشه فاز۱

فروش آپارتمان از متراژ۴۰تا۱۰۰متر در اندیشه فاز۱

کد ملک :
طبقه : درطبقات مختلف
وام : 20-45
آدرس : اندیشه فاز1
قیمت تومان: 1600
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 40-100
خواب : 1-2
تاریخ ثبت : ۲۵ ام آبان , ۱۳۹۴
619 بازدید

۳۸متری ویژه در اندیشه۱&۱۶م نقد در شهرک مریم

۳۸متری ویژه در اندیشه۱&۱۶م نقد در شهرک مریم

کد ملک :
طبقه : 3
وام : 45م
آدرس : شهرک مریم شهر جدید اندیشه
قیمت تومان: 16000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 38
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲ ام مهر , ۱۳۹۴
691 بازدید

آپارتمان ۴۵متری در اندیشه فاز۱ خ ۱۵غربی

آپارتمان ۴۵متری در اندیشه فاز۱ خ ۱۵غربی

کد ملک :
طبقه : 3
وام : 45م
آدرس : اندیشه فاز1 خ 15غربی
قیمت تومان: 22500
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 45
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۷ ام شهریور , ۱۳۹۴
782 بازدید

آپارتمان ۵۰متری در اندیشه فاز۱ مجتمع ونیز

آپارتمان ۵۰متری در اندیشه فاز۱ مجتمع ونیز

کد ملک :
طبقه : 4
وام : 30م
آدرس : اندیشه فاز1 مجتمع ونیز
قیمت تومان: م32000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 50
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۷ ام شهریور , ۱۳۹۴
1,143 بازدید

فروش آپارتمان۶۶متری در شهرک مریم شهر جدید اندیشه

فروش آپارتمان۶۶متری در شهرک مریم شهر جدید اندیشه

کد ملک :
طبقه : اول
وام : 45l
آدرس : شهرک مریم شهر جدید اندیشه
قیمت تومان: 34000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 66
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۷ ام شهریور , ۱۳۹۴
748 بازدید

فروش آپارتمان ۷۱متری درشهرک مریم شهر جدید اندیشه

فروش آپارتمان ۷۱متری درشهرک مریم شهر جدید اندیشه

کد ملک :
طبقه : 1
وام : 45م
آدرس : رشهرک مریم شهر جدید اندیشه
قیمت تومان: 35م
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 71
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۱۶ ام مرداد , ۱۳۹۴
923 بازدید

فروش آپارتمان ۴۸متری در اندیشه فاز۱خ۴شرقی

فروش  آپارتمان ۴۸متری در اندیشه فاز۱خ۴شرقی

کد ملک :
طبقه : 3
وام : 45م
آدرس : اندیشه فاز1خ4شرقی
قیمت تومان: 27م
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 48
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۶ ام مرداد , ۱۳۹۴
819 بازدید

اندیشه ۴۵متر زیر قیمت مصرف کننده در اندیشه۱

اندیشه ۴۵متر زیر قیمت مصرف کننده در اندیشه۱

کد ملک :
طبقه : مختلف
وام : 45م
آدرس : اندیشه1
قیمت تومان: 20000م
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 40الی45
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۶ ام مرداد , ۱۳۹۴
649 بازدید

فروش آپارتمان ۴۶٫۵ متری دراندیشه فاز۱(شهرک مریم)

فروش آپارتمان ۴۶٫۵ متری دراندیشه فاز۱(شهرک مریم)

کد ملک :
طبقه : 3
وام : 45م
آدرس : اندیشه فاز1(شهرک مریم)
قیمت تومان: 27500
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 46.5
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۴ ام مرداد , ۱۳۹۴
683 بازدید

فروش آپارتمان ۶۰متری در شهرک مریم شهر جدیداندیشه فاز۱

فروش آپارتمان ۶۰متری در شهرک مریم شهر جدیداندیشه فاز۱

کد ملک :
طبقه : 1
وام : 45م
آدرس : شهرک مریم شهر جدیداندیشه فاز1
قیمت تومان: 32000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 60
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۴ ام مرداد , ۱۳۹۴
763 بازدید

فروش آپارتمان ۵۱ متری در خیابان ۸شرقی اندیشه فاز۱

فروش آپارتمان ۵۱ متری در خیابان ۸شرقی اندیشه فاز۱

کد ملک :
طبقه : 2
وام : 45l
آدرس : خیابان 8شرقی اندیشه فاز1
قیمت تومان: 18000000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 51
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۴ ام مرداد , ۱۳۹۴
820 بازدید

مشاوره رایگان ملکی
خزائی ۰۹۱۲۲۸۹۰۶۱۵
شماره تماس : ۰۲۱۶۵۵۱۶۵۸۳
شماره تماس : ۰۲۱۶۵۵۳۳۳۱۴