جدیدترین ملک ها : 

اندیشه فاز۱ یک ۶۱متر۳۵م نقد فول امکانات

اندیشه فاز۱ یک ۶۱متر۳۵م نقد فول امکانات

کد ملک :
طبقه : 2
وام : 45م
آدرس : اندیشه فاز1 خ 10غربی
قیمت تومان: 35000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 61
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۲۶ ام آبان , ۱۳۹۴
485 بازدید

۵۰٫۵خ ۱۳شرقی اندیشه فاز۱

۵۰٫۵خ ۱۳شرقی اندیشه فاز۱

کد ملک :
طبقه : 2
وام : 20وام مهر-یا45م وام مسکن
آدرس : 50.5خ 13شرقی
قیمت تومان: 1900
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 50.5
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۵ ام آبان , ۱۳۹۴
389 بازدید

فروش آپارتمان از متراژ۴۰تا۱۰۰متر در اندیشه فاز۱

فروش آپارتمان از متراژ۴۰تا۱۰۰متر در اندیشه فاز۱

کد ملک :
طبقه : درطبقات مختلف
وام : 20-45
آدرس : اندیشه فاز1
قیمت تومان: 1600
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 40-100
خواب : 1-2
تاریخ ثبت : ۲۵ ام آبان , ۱۳۹۴
511 بازدید

۳۸متری ویژه در اندیشه۱&۱۶م نقد در شهرک مریم

۳۸متری ویژه در اندیشه۱&۱۶م نقد در شهرک مریم

کد ملک :
طبقه : 3
وام : 45م
آدرس : شهرک مریم شهر جدید اندیشه
قیمت تومان: 16000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 38
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲ ام مهر , ۱۳۹۴
608 بازدید

آپارتمان ۴۵متری در اندیشه فاز۱ خ ۱۵غربی

آپارتمان ۴۵متری در اندیشه فاز۱ خ ۱۵غربی

کد ملک :
طبقه : 3
وام : 45م
آدرس : اندیشه فاز1 خ 15غربی
قیمت تومان: 22500
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 45
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۷ ام شهریور , ۱۳۹۴
685 بازدید

آپارتمان ۵۰متری در اندیشه فاز۱ مجتمع ونیز

آپارتمان ۵۰متری در اندیشه فاز۱ مجتمع ونیز

کد ملک :
طبقه : 4
وام : 30م
آدرس : اندیشه فاز1 مجتمع ونیز
قیمت تومان: م32000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 50
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۷ ام شهریور , ۱۳۹۴
1,004 بازدید

فروش آپارتمان۶۶متری در شهرک مریم شهر جدید اندیشه

فروش آپارتمان۶۶متری در شهرک مریم شهر جدید اندیشه

کد ملک :
طبقه : اول
وام : 45l
آدرس : شهرک مریم شهر جدید اندیشه
قیمت تومان: 34000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 66
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۷ ام شهریور , ۱۳۹۴
664 بازدید

فروش آپارتمان ۷۱متری درشهرک مریم شهر جدید اندیشه

فروش آپارتمان ۷۱متری درشهرک مریم شهر جدید اندیشه

کد ملک :
طبقه : 1
وام : 45م
آدرس : رشهرک مریم شهر جدید اندیشه
قیمت تومان: 35م
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 71
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۱۶ ام مرداد , ۱۳۹۴
825 بازدید

فروش آپارتمان ۴۸متری در اندیشه فاز۱خ۴شرقی

فروش  آپارتمان ۴۸متری در اندیشه فاز۱خ۴شرقی

کد ملک :
طبقه : 3
وام : 45م
آدرس : اندیشه فاز1خ4شرقی
قیمت تومان: 27م
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 48
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۶ ام مرداد , ۱۳۹۴
723 بازدید

اندیشه ۴۵متر زیر قیمت مصرف کننده در اندیشه۱

اندیشه ۴۵متر زیر قیمت مصرف کننده در اندیشه۱

کد ملک :
طبقه : مختلف
وام : 45م
آدرس : اندیشه1
قیمت تومان: 20000م
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 40الی45
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۶ ام مرداد , ۱۳۹۴
566 بازدید

فروش آپارتمان ۴۶٫۵ متری دراندیشه فاز۱(شهرک مریم)

فروش آپارتمان ۴۶٫۵ متری دراندیشه فاز۱(شهرک مریم)

کد ملک :
طبقه : 3
وام : 45م
آدرس : اندیشه فاز1(شهرک مریم)
قیمت تومان: 27500
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 46.5
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۴ ام مرداد , ۱۳۹۴
593 بازدید

فروش آپارتمان ۶۰متری در شهرک مریم شهر جدیداندیشه فاز۱

فروش آپارتمان ۶۰متری در شهرک مریم شهر جدیداندیشه فاز۱

کد ملک :
طبقه : 1
وام : 45م
آدرس : شهرک مریم شهر جدیداندیشه فاز1
قیمت تومان: 32000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 60
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۴ ام مرداد , ۱۳۹۴
637 بازدید

فروش آپارتمان ۵۱ متری در خیابان ۸شرقی اندیشه فاز۱

فروش آپارتمان ۵۱ متری در خیابان ۸شرقی اندیشه فاز۱

کد ملک :
طبقه : 2
وام : 45l
آدرس : خیابان 8شرقی اندیشه فاز1
قیمت تومان: 18000000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 51
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۴ ام مرداد , ۱۳۹۴
739 بازدید

۵۶متری ۲۶م نقد یک خوابه در اندیشه شهرک رفاه

۵۶متری ۲۶م نقد یک خوابه در اندیشه شهرک رفاه

کد ملک :
طبقه : 1
وام : 30م
آدرس : اندیشه شهرک رفاه
قیمت تومان: 26م
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 56
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۰ ام مرداد , ۱۳۹۴
757 بازدید

آپارتمان ۱۴م نقد اندیشه ۳۶متر اندیشه فاز۱

آپارتمان ۱۴م نقد اندیشه ۳۶متر اندیشه فاز۱

کد ملک :
طبقه : 2
وام : 45م
آدرس : اندیشه فاز1
قیمت تومان: 14000م
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 36
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۰ ام مرداد , ۱۳۹۴
749 بازدید

فروش آپارتمان ۷۴متری در اندیشه فاز۱ شهرک رفاه

فروش آپارتمان ۷۴متری در اندیشه فاز۱ شهرک رفاه

کد ملک : 1548
طبقه : 3
وام : 30م
آدرس : اندیشه فاز1 شهرک رفاه
قیمت تومان: 3300
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 74
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۳ ام مرداد , ۱۳۹۴
759 بازدید

فروش یک دستگاه آپارتمان ۴۳متری با وام مهر(بدون سود)در اندیشه فاز۱

فروش یک دستگاه آپارتمان ۴۳متری با وام مهر(بدون سود)در اندیشه فاز۱

کد ملک :
طبقه : 2
وام : 17م وام مهر
آدرس : اندیشه فاز1
قیمت تومان: 1800
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 43
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲ ام مرداد , ۱۳۹۴
695 بازدید

فروش آپارتمان ۵۴متری ۱خوابه در اندیشه فاز۱

فروش آپارتمان ۵۴متری ۱خوابه در اندیشه فاز۱

کد ملک :
طبقه : 2
وام : 45م
آدرس : اندیشه فاز1
قیمت تومان: 24000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 54
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲ ام مرداد , ۱۳۹۴
450 بازدید

۶۰متر ۳۵م نقد اندیشه فاز۱ خ۱۰شرقی

۶۰متر ۳۵م نقد اندیشه فاز۱ خ۱۰شرقی

کد ملک : 1543
طبقه : همکف
وام : 45000
آدرس : اندیشه فاز1 خ10شرقی
قیمت تومان: 35000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 60
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۳۱ ام تیر , ۱۳۹۴
589 بازدید

آپارتمان فروشی در خیابان۱۳ شرقی اندیشه فاز۱

آپارتمان فروشی در خیابان۱۳ شرقی اندیشه فاز۱

کد ملک :
طبقه :
وام :
آدرس : خیابان13 شرقی اندیشه فاز1
قیمت تومان: 86500
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 53
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۳۰ ام تیر , ۱۳۹۴
437 بازدید

فروش آپارتمان ۴۱متری در اندیشه فاز۱ خ۱۵غربی

فروش آپارتمان ۴۱متری در اندیشه فاز۱ خ۱۵غربی

کد ملک :
طبقه :
وام :
آدرس : اندیشه فاز1 خ15غربی
قیمت تومان: 77000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 41
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۳۰ ام تیر , ۱۳۹۴
607 بازدید

مشاوره رایگان ملکی
خزائی ۰۹۱۲۲۸۹۰۶۱۵
شماره تماس : ۰۲۱۶۵۵۱۶۵۸۳
شماره تماس : ۰۲۱۶۵۵۳۳۳۱۴