جدیدترین ملک ها : 

۵۶متری ۲۶م نقد یک خوابه در اندیشه شهرک رفاه

۵۶متری ۲۶م نقد یک خوابه در اندیشه شهرک رفاه

کد ملک :
طبقه : 1
وام : 30م
آدرس : اندیشه شهرک رفاه
قیمت تومان: 26م
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 56
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۰ ام مرداد , ۱۳۹۴
864 بازدید

آپارتمان ۱۴م نقد اندیشه ۳۶متر اندیشه فاز۱

آپارتمان ۱۴م نقد اندیشه ۳۶متر اندیشه فاز۱

کد ملک :
طبقه : 2
وام : 45م
آدرس : اندیشه فاز1
قیمت تومان: 14000م
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 36
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۰ ام مرداد , ۱۳۹۴
852 بازدید

فروش آپارتمان ۷۴متری در اندیشه فاز۱ شهرک رفاه

فروش آپارتمان ۷۴متری در اندیشه فاز۱ شهرک رفاه

کد ملک : 1548
طبقه : 3
وام : 30م
آدرس : اندیشه فاز1 شهرک رفاه
قیمت تومان: 3300
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 74
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۳ ام مرداد , ۱۳۹۴
865 بازدید

فروش یک دستگاه آپارتمان ۴۳متری با وام مهر(بدون سود)در اندیشه فاز۱

فروش یک دستگاه آپارتمان ۴۳متری با وام مهر(بدون سود)در اندیشه فاز۱

کد ملک :
طبقه : 2
وام : 17م وام مهر
آدرس : اندیشه فاز1
قیمت تومان: 1800
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 43
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲ ام مرداد , ۱۳۹۴
789 بازدید

فروش آپارتمان ۵۴متری ۱خوابه در اندیشه فاز۱

فروش آپارتمان ۵۴متری ۱خوابه در اندیشه فاز۱

کد ملک :
طبقه : 2
وام : 45م
آدرس : اندیشه فاز1
قیمت تومان: 24000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 54
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲ ام مرداد , ۱۳۹۴
540 بازدید

۶۰متر ۳۵م نقد اندیشه فاز۱ خ۱۰شرقی

۶۰متر ۳۵م نقد اندیشه فاز۱ خ۱۰شرقی

کد ملک : 1543
طبقه : همکف
وام : 45000
آدرس : اندیشه فاز1 خ10شرقی
قیمت تومان: 35000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 60
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۳۱ ام تیر , ۱۳۹۴
695 بازدید

آپارتمان فروشی در خیابان۱۳ شرقی اندیشه فاز۱

آپارتمان فروشی در خیابان۱۳ شرقی اندیشه فاز۱

کد ملک :
طبقه :
وام :
آدرس : خیابان13 شرقی اندیشه فاز1
قیمت تومان: 86500
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 53
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۳۰ ام تیر , ۱۳۹۴
532 بازدید

فروش آپارتمان ۴۱متری در اندیشه فاز۱ خ۱۵غربی

فروش آپارتمان ۴۱متری در اندیشه فاز۱ خ۱۵غربی

کد ملک :
طبقه :
وام :
آدرس : اندیشه فاز1 خ15غربی
قیمت تومان: 77000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 41
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۳۰ ام تیر , ۱۳۹۴
697 بازدید

۱۵الی۱۸م نقد در اندیشه۴۵الی۵۳متراندیشه فاز۱

۱۵الی۱۸م نقد در اندیشه۴۵الی۵۳متراندیشه فاز۱

کد ملک :
طبقه :
وام :
آدرس : اندیشه فاز1
قیمت تومان: 15000تا18000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 40الی53
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۳۰ ام تیر , ۱۳۹۴
656 بازدید

فروش آپارتمان ۴۴متری در خ ۷غربی اندیشه فاز۱

فروش آپارتمان ۴۴متری در خ ۷غربی اندیشه فاز۱

کد ملک :
طبقه :
وام :
آدرس : خ 7غربی اندیشه فاز1
قیمت تومان: 82000
نوع ملک : آپارتمان -کد 1529
متراژ : 44
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۹ ام تیر , ۱۳۹۴
538 بازدید

فروش آپارتمان۵۵ متری بسیار شیک در اندیشه فاز۱ خ بیتا

فروش آپارتمان۵۵ متری بسیار شیک در اندیشه فاز۱ خ بیتا

کد ملک :
طبقه : 1
وام : 45م
آدرس : اندیشه فاز1 خ بیتا
قیمت تومان:
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 55
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۵ ام خرداد , ۱۳۹۴
547 بازدید

فروش آپارتمان ۷۱ متری واقع در شهرک مریم شهر جدید اندیشه

فروش آپارتمان ۷۱ متری واقع در شهرک مریم شهر جدید اندیشه

کد ملک :
طبقه : 3
وام : 45م
آدرس : شهرک مریم شهر جدید اندیشه
قیمت تومان: 1550
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 71
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۱۵ ام خرداد , ۱۳۹۴
612 بازدید

۴۳متری با سند ۶دانگ ۲۰م نقد در خ رفاه۳ اندیشه فاز۱

۴۳متری با سند ۶دانگ ۲۰م نقد  در خ رفاه۳ اندیشه فاز۱

کد ملک :
طبقه : 3
وام : 40م
آدرس : خ رفاه3 اندیشه فاز1
قیمت تومان: 1700
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 43
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۹ ام فروردین , ۱۳۹۴
598 بازدید

فروش آپارتمان ۵۴متری در خ رفاه۱۴ اندیشه فاز۱

فروش آپارتمان ۵۴متری در خ رفاه۱۴ اندیشه فاز۱

کد ملک : 1182
طبقه : 3
وام : 30م
آدرس : خ رفاه14 اندیشه فاز1
قیمت تومان: 1290
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 54
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۴ ام فروردین , ۱۳۹۴
603 بازدید

آپارتمان ۴۷٫۵ متری با ۲۸م نقد در خ ارتش اندیشه فاز۱

آپارتمان ۴۷٫۵ متری با ۲۸م نقد در خ ارتش اندیشه فاز۱

کد ملک : 1171
طبقه : 7
وام : 35م
آدرس : خ ارتش اندیشه فاز1
قیمت تومان: 1600
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 47.5
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۴ ام فروردین , ۱۳۹۴
573 بازدید

فروش آپارتمان۵۰متری در خ ۱۲غربی اندیشه فاز۱

فروش آپارتمان۵۰متری در خ ۱۲غربی اندیشه فاز۱

کد ملک : 1152
طبقه : 2
وام : 35م
آدرس : خ 12غربی اندیشه فاز1
قیمت تومان: 1600
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 50
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۴ ام فروردین , ۱۳۹۴
537 بازدید

فروش یک دستگاه آپارتمان۴۴متری در اندیشه فاز۱خ اطلاعات

فروش یک دستگاه آپارتمان۴۴متری در اندیشه فاز۱خ اطلاعات

کد ملک : 1142
طبقه : 3
وام : 35م
آدرس : اندیشه فاز1خ اطلاعات
قیمت تومان: 1750
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 44
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۰ ام اسفند , ۱۳۹۳
481 بازدید

فروش آپارتمان ۴۸متری در رفاه ۱۶ اندیشه

فروش آپارتمان ۴۸متری در رفاه ۱۶ اندیشه

کد ملک : 29
طبقه : 2
وام : 28م
آدرس : رفاه 16 اندیشه
قیمت تومان: 1480
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 48
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۰ ام اسفند , ۱۳۹۳
586 بازدید

فروش آپارتمان۵۲متری در خ۱۲شرقی اندیشه فاز۱

فروش آپارتمان۵۲متری در خ۱۲شرقی اندیشه فاز۱

کد ملک : 1134
طبقه : 3
وام : 35م
آدرس : خ12شرقی اندیشه فاز1
قیمت تومان: 1600
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 52
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۶ ام اسفند , ۱۳۹۳
491 بازدید

فروش آپارتمان ۵۶متری در اندیشه فاز۱ خ۹شرقی

فروش آپارتمان ۵۶متری در اندیشه فاز۱ خ۹شرقی

کد ملک : 1119
طبقه : 1.5
وام : 35م
آدرس : اندیشه فاز1 خ9شرقی
قیمت تومان: 1700
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 56
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۱ ام اسفند , ۱۳۹۳
546 بازدید

فروش آپارتمان ۶۰متری در خ ۱شرقی اندیشه فاز۱

فروش آپارتمان ۶۰متری در خ ۱شرقی اندیشه فاز۱

کد ملک : 1122
طبقه : 3
وام : 35م
آدرس : خ 1شرقی اندیشه فاز1
قیمت تومان: 1650
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 60
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۱۱ ام اسفند , ۱۳۹۳
558 بازدید

مشاوره رایگان ملکی
خزائی ۰۹۱۲۲۸۹۰۶۱۵
شماره تماس : ۰۲۱۶۵۵۱۶۵۸۳
شماره تماس : ۰۲۱۶۵۵۳۳۳۱۴