جدیدترین ملک ها : 

۱۵الی۱۸م نقد در اندیشه۴۵الی۵۳متراندیشه فاز۱

۱۵الی۱۸م نقد در اندیشه۴۵الی۵۳متراندیشه فاز۱

کد ملک :
طبقه :
وام :
آدرس : اندیشه فاز1
قیمت تومان: 15000تا18000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 40الی53
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۳۰ ام تیر , ۱۳۹۴
560 بازدید

فروش آپارتمان ۴۴متری در خ ۷غربی اندیشه فاز۱

فروش آپارتمان ۴۴متری در خ ۷غربی اندیشه فاز۱

کد ملک :
طبقه :
وام :
آدرس : خ 7غربی اندیشه فاز1
قیمت تومان: 82000
نوع ملک : آپارتمان -کد 1529
متراژ : 44
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۹ ام تیر , ۱۳۹۴
447 بازدید

فروش آپارتمان۵۵ متری بسیار شیک در اندیشه فاز۱ خ بیتا

فروش آپارتمان۵۵ متری بسیار شیک در اندیشه فاز۱ خ بیتا

کد ملک :
طبقه : 1
وام : 45م
آدرس : اندیشه فاز1 خ بیتا
قیمت تومان:
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 55
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۵ ام خرداد , ۱۳۹۴
456 بازدید

فروش آپارتمان ۷۱ متری واقع در شهرک مریم شهر جدید اندیشه

فروش آپارتمان ۷۱ متری واقع در شهرک مریم شهر جدید اندیشه

کد ملک :
طبقه : 3
وام : 45م
آدرس : شهرک مریم شهر جدید اندیشه
قیمت تومان: 1550
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 71
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۱۵ ام خرداد , ۱۳۹۴
504 بازدید

۴۳متری با سند ۶دانگ ۲۰م نقد در خ رفاه۳ اندیشه فاز۱

۴۳متری با سند ۶دانگ ۲۰م نقد  در خ رفاه۳ اندیشه فاز۱

کد ملک :
طبقه : 3
وام : 40م
آدرس : خ رفاه3 اندیشه فاز1
قیمت تومان: 1700
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 43
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۹ ام فروردین , ۱۳۹۴
511 بازدید

فروش آپارتمان ۵۴متری در خ رفاه۱۴ اندیشه فاز۱

فروش آپارتمان ۵۴متری در خ رفاه۱۴ اندیشه فاز۱

کد ملک : 1182
طبقه : 3
وام : 30م
آدرس : خ رفاه14 اندیشه فاز1
قیمت تومان: 1290
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 54
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۴ ام فروردین , ۱۳۹۴
515 بازدید

آپارتمان ۴۷٫۵ متری با ۲۸م نقد در خ ارتش اندیشه فاز۱

آپارتمان ۴۷٫۵ متری با ۲۸م نقد در خ ارتش اندیشه فاز۱

کد ملک : 1171
طبقه : 7
وام : 35م
آدرس : خ ارتش اندیشه فاز1
قیمت تومان: 1600
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 47.5
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۴ ام فروردین , ۱۳۹۴
494 بازدید

فروش آپارتمان۵۰متری در خ ۱۲غربی اندیشه فاز۱

فروش آپارتمان۵۰متری در خ ۱۲غربی اندیشه فاز۱

کد ملک : 1152
طبقه : 2
وام : 35م
آدرس : خ 12غربی اندیشه فاز1
قیمت تومان: 1600
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 50
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۴ ام فروردین , ۱۳۹۴
440 بازدید

فروش یک دستگاه آپارتمان۴۴متری در اندیشه فاز۱خ اطلاعات

فروش یک دستگاه آپارتمان۴۴متری در اندیشه فاز۱خ اطلاعات

کد ملک : 1142
طبقه : 3
وام : 35م
آدرس : اندیشه فاز1خ اطلاعات
قیمت تومان: 1750
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 44
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۰ ام اسفند , ۱۳۹۳
408 بازدید

فروش آپارتمان ۴۸متری در رفاه ۱۶ اندیشه

فروش آپارتمان ۴۸متری در رفاه ۱۶ اندیشه

کد ملک : 29
طبقه : 2
وام : 28م
آدرس : رفاه 16 اندیشه
قیمت تومان: 1480
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 48
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۰ ام اسفند , ۱۳۹۳
503 بازدید

فروش آپارتمان۵۲متری در خ۱۲شرقی اندیشه فاز۱

فروش آپارتمان۵۲متری در خ۱۲شرقی اندیشه فاز۱

کد ملک : 1134
طبقه : 3
وام : 35م
آدرس : خ12شرقی اندیشه فاز1
قیمت تومان: 1600
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 52
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۶ ام اسفند , ۱۳۹۳
413 بازدید

فروش آپارتمان ۵۶متری در اندیشه فاز۱ خ۹شرقی

فروش آپارتمان ۵۶متری در اندیشه فاز۱ خ۹شرقی

کد ملک : 1119
طبقه : 1.5
وام : 35م
آدرس : اندیشه فاز1 خ9شرقی
قیمت تومان: 1700
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 56
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۱ ام اسفند , ۱۳۹۳
465 بازدید

فروش آپارتمان ۶۰متری در خ ۱شرقی اندیشه فاز۱

فروش آپارتمان ۶۰متری در خ ۱شرقی اندیشه فاز۱

کد ملک : 1122
طبقه : 3
وام : 35م
آدرس : خ 1شرقی اندیشه فاز1
قیمت تومان: 1650
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 60
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۱۱ ام اسفند , ۱۳۹۳
471 بازدید

فروش آپارتمان ۵۶متری در اندیشه فاز۱ خ۹شرقی

فروش آپارتمان ۵۶متری در اندیشه فاز۱ خ۹شرقی

کد ملک : 1119
طبقه : 1.5
وام : 35م
آدرس : اندیشه فاز1 خ9شرقی
قیمت تومان: 1700
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 56
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۱ ام اسفند , ۱۳۹۳
480 بازدید

فروش آپارتمان۴۰متری نوساز در خ۵غربی اندیشه فاز۱

فروش آپارتمان۴۰متری نوساز در خ۵غربی اندیشه فاز۱

کد ملک : 1121
طبقه : 3
وام : 35م
آدرس : خ5غربی اندیشه فاز1
قیمت تومان:
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 40
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۱ ام اسفند , ۱۳۹۳
407 بازدید

فروش آپارتمان ۴۸ طبقه اول در خ طالقانی اندیشه فاز۱

فروش آپارتمان ۴۸ طبقه اول در خ طالقانی اندیشه فاز۱

کد ملک : 422
طبقه : 1
وام : 35م
آدرس : خ طالقانی اندیشه فاز1
قیمت تومان: 1450
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 48
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۷ ام اسفند , ۱۳۹۳
498 بازدید

فروش آپارتمان ۵۲متری واقع در فاز۱ اندیشه

فروش آپارتمان ۵۲متری واقع در فاز۱ اندیشه

کد ملک : کریمی
طبقه : 2
وام : 30م
آدرس : در فاز1 اندیشه
قیمت تومان: 1600
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 52
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۷ ام اسفند , ۱۳۹۳
411 بازدید

فروش آپارتمان ۵۰متری در خ۲شرقی اندیشه فاز۱

فروش آپارتمان ۵۰متری در خ۲شرقی اندیشه فاز۱

کد ملک : 1114
طبقه : 2
وام : 40م
آدرس : خ2شرقی اندیشه فاز1
قیمت تومان: 1600
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 50
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۷ ام اسفند , ۱۳۹۳
411 بازدید

فروش آپارتمان۳۴٫۷۵ متری واقع در خ ۱۰غربی اندیشه فاز۱

فروش آپارتمان۳۴٫۷۵ متری واقع در خ ۱۰غربی اندیشه فاز۱

کد ملک : 1109
طبقه : 1
وام : 16500
آدرس : خ 10غربی اندیشه فاز1
قیمت تومان:
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 34.75
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۷ ام اسفند , ۱۳۹۳
488 بازدید

فروش آپارتمان سنددار ۲۸م نقد دراندیشه۵۱متر

فروش آپارتمان سنددار ۲۸م نقد دراندیشه۵۱متر

کد ملک : 951
طبقه : 3
وام : 35م
آدرس : اندیشه خ مدرس
قیمت تومان: 1450
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 51
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۸ ام بهمن , ۱۳۹۳
433 بازدید

فروش آپارتمان ۳۶متری در اندیشه رفاه۱

فروش آپارتمان ۳۶متری در اندیشه رفاه۱

کد ملک : 945
طبقه : 3
وام : 20م
آدرس : اندیشه رفاه1
قیمت تومان: 1880
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 36
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۸ ام بهمن , ۱۳۹۳
473 بازدید

مشاوره رایگان ملکی
خزائی ۰۹۱۲۲۸۹۰۶۱۵
شماره تماس : ۰۲۱۶۵۵۱۶۵۸۳
شماره تماس : ۰۲۱۶۵۵۳۳۳۱۴