جدیدترین ملک ها : 

۳۰م نقد ۵۹متر در اندیشه فاز یک

۳۰م نقد ۵۹متر در اندیشه فاز یک

کد ملک :
طبقه : 2
وام : 45م
آدرس : اندیشه فاز1
قیمت تومان: 30000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 59
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۸ ام آبان , ۱۳۹۴
552 بازدید

۵۲متر با۱۸وام مهر در اندیشه فاز۱خ۱۳شرقی

۵۲متر با۱۸وام مهر در اندیشه فاز۱خ۱۳شرقی

کد ملک :
طبقه : 1
وام : 45م
آدرس : اندیشه فاز1خ13شرقی
قیمت تومان: 34500
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 52
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۲۸ ام آبان , ۱۳۹۴
478 بازدید

۵۶متر بانورگیر عالی اندیشه۱۸نقد

۵۶متر بانورگیر عالی اندیشه۱۸نقد

کد ملک :
طبقه : 1
وام : 45م
آدرس : اندیشه فاز1
قیمت تومان: 18000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 56
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۶ ام آبان , ۱۳۹۴
419 بازدید

۵۰٫۵خ ۱۳شرقی اندیشه فاز۱

۵۰٫۵خ ۱۳شرقی اندیشه فاز۱

کد ملک :
طبقه : 2
وام : 20وام مهر-یا45م وام مسکن
آدرس : 50.5خ 13شرقی
قیمت تومان: 1900
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 50.5
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۵ ام آبان , ۱۳۹۴
440 بازدید

فروش آپارتمان از متراژ۴۰تا۱۰۰متر در اندیشه فاز۱

فروش آپارتمان از متراژ۴۰تا۱۰۰متر در اندیشه فاز۱

کد ملک :
طبقه : درطبقات مختلف
وام : 20-45
آدرس : اندیشه فاز1
قیمت تومان: 1600
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 40-100
خواب : 1-2
تاریخ ثبت : ۲۵ ام آبان , ۱۳۹۴
569 بازدید

آپارتمان ۴۵متری در اندیشه فاز۱ خ ۱۵غربی

آپارتمان ۴۵متری در اندیشه فاز۱ خ ۱۵غربی

کد ملک :
طبقه : 3
وام : 45م
آدرس : اندیشه فاز1 خ 15غربی
قیمت تومان: 22500
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 45
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۷ ام شهریور , ۱۳۹۴
734 بازدید

آپارتمان ۵۰متری در اندیشه فاز۱ مجتمع ونیز

آپارتمان ۵۰متری در اندیشه فاز۱ مجتمع ونیز

کد ملک :
طبقه : 4
وام : 30م
آدرس : اندیشه فاز1 مجتمع ونیز
قیمت تومان: م32000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 50
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۷ ام شهریور , ۱۳۹۴
1,093 بازدید

فروش آپارتمان ۴۸متری در اندیشه فاز۱خ۴شرقی

فروش  آپارتمان ۴۸متری در اندیشه فاز۱خ۴شرقی

کد ملک :
طبقه : 3
وام : 45م
آدرس : اندیشه فاز1خ4شرقی
قیمت تومان: 27م
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 48
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۶ ام مرداد , ۱۳۹۴
766 بازدید

اندیشه ۴۵متر زیر قیمت مصرف کننده در اندیشه۱

اندیشه ۴۵متر زیر قیمت مصرف کننده در اندیشه۱

کد ملک :
طبقه : مختلف
وام : 45م
آدرس : اندیشه1
قیمت تومان: 20000م
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 40الی45
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۶ ام مرداد , ۱۳۹۴
602 بازدید

فروش آپارتمان ۵۱ متری در خیابان ۸شرقی اندیشه فاز۱

فروش آپارتمان ۵۱ متری در خیابان ۸شرقی اندیشه فاز۱

کد ملک :
طبقه : 2
وام : 45l
آدرس : خیابان 8شرقی اندیشه فاز1
قیمت تومان: 18000000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 51
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۴ ام مرداد , ۱۳۹۴
782 بازدید

فروش یک دستگاه آپارتمان ۴۳متری با وام مهر(بدون سود)در اندیشه فاز۱

فروش یک دستگاه آپارتمان ۴۳متری با وام مهر(بدون سود)در اندیشه فاز۱

کد ملک :
طبقه : 2
وام : 17م وام مهر
آدرس : اندیشه فاز1
قیمت تومان: 1800
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 43
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲ ام مرداد , ۱۳۹۴
737 بازدید

فروش آپارتمان ۵۴متری ۱خوابه در اندیشه فاز۱

فروش آپارتمان ۵۴متری ۱خوابه در اندیشه فاز۱

کد ملک :
طبقه : 2
وام : 45م
آدرس : اندیشه فاز1
قیمت تومان: 24000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 54
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲ ام مرداد , ۱۳۹۴
494 بازدید

۶۰متر ۳۵م نقد اندیشه فاز۱ خ۱۰شرقی

۶۰متر ۳۵م نقد اندیشه فاز۱ خ۱۰شرقی

کد ملک : 1543
طبقه : همکف
وام : 45000
آدرس : اندیشه فاز1 خ10شرقی
قیمت تومان: 35000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 60
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۳۱ ام تیر , ۱۳۹۴
641 بازدید

آپارتمان فروشی در خیابان۱۳ شرقی اندیشه فاز۱

آپارتمان فروشی در خیابان۱۳ شرقی اندیشه فاز۱

کد ملک :
طبقه :
وام :
آدرس : خیابان13 شرقی اندیشه فاز1
قیمت تومان: 86500
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 53
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۳۰ ام تیر , ۱۳۹۴
478 بازدید

۱۵الی۱۸م نقد در اندیشه۴۵الی۵۳متراندیشه فاز۱

۱۵الی۱۸م نقد در اندیشه۴۵الی۵۳متراندیشه فاز۱

کد ملک :
طبقه :
وام :
آدرس : اندیشه فاز1
قیمت تومان: 15000تا18000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 40الی53
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۳۰ ام تیر , ۱۳۹۴
607 بازدید

فروش آپارتمان ۴۴متری در خ ۷غربی اندیشه فاز۱

فروش آپارتمان ۴۴متری در خ ۷غربی اندیشه فاز۱

کد ملک :
طبقه :
وام :
آدرس : خ 7غربی اندیشه فاز1
قیمت تومان: 82000
نوع ملک : آپارتمان -کد 1529
متراژ : 44
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۹ ام تیر , ۱۳۹۴
490 بازدید

فروش آپارتمان۵۵ متری بسیار شیک در اندیشه فاز۱ خ بیتا

فروش آپارتمان۵۵ متری بسیار شیک در اندیشه فاز۱ خ بیتا

کد ملک :
طبقه : 1
وام : 45م
آدرس : اندیشه فاز1 خ بیتا
قیمت تومان:
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 55
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۵ ام خرداد , ۱۳۹۴
503 بازدید

آپارتمان ۴۷٫۵ متری با ۲۸م نقد در خ ارتش اندیشه فاز۱

آپارتمان ۴۷٫۵ متری با ۲۸م نقد در خ ارتش اندیشه فاز۱

کد ملک : 1171
طبقه : 7
وام : 35م
آدرس : خ ارتش اندیشه فاز1
قیمت تومان: 1600
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 47.5
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۴ ام فروردین , ۱۳۹۴
532 بازدید

فروش آپارتمان۵۰متری در خ ۱۲غربی اندیشه فاز۱

فروش آپارتمان۵۰متری در خ ۱۲غربی اندیشه فاز۱

کد ملک : 1152
طبقه : 2
وام : 35م
آدرس : خ 12غربی اندیشه فاز1
قیمت تومان: 1600
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 50
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۴ ام فروردین , ۱۳۹۴
481 بازدید

فروش یک دستگاه آپارتمان۴۴متری در اندیشه فاز۱خ اطلاعات

فروش یک دستگاه آپارتمان۴۴متری در اندیشه فاز۱خ اطلاعات

کد ملک : 1142
طبقه : 3
وام : 35م
آدرس : اندیشه فاز1خ اطلاعات
قیمت تومان: 1750
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 44
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۰ ام اسفند , ۱۳۹۳
444 بازدید

فروش آپارتمان۵۲متری در خ۱۲شرقی اندیشه فاز۱

فروش آپارتمان۵۲متری در خ۱۲شرقی اندیشه فاز۱

کد ملک : 1134
طبقه : 3
وام : 35م
آدرس : خ12شرقی اندیشه فاز1
قیمت تومان: 1600
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 52
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۶ ام اسفند , ۱۳۹۳
452 بازدید

مشاوره رایگان ملکی
خزائی ۰۹۱۲۲۸۹۰۶۱۵
شماره تماس : ۰۲۱۶۵۵۱۶۵۸۳
شماره تماس : ۰۲۱۶۵۵۳۳۳۱۴