جدیدترین ملک ها : 

فروش آپارتمان۷۵متری با۴۵م وام در اندیشه خ۶غربی

فروش آپارتمان۷۵متری با۴۵م وام در اندیشه خ۶غربی

کد ملک : 629
طبقه : 3
وام : 45م
آدرس : اندیشه خ6غربی
قیمت تومان: 1500000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 75
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۲۶ ام مهر , ۱۳۹۳
609 بازدید

فروش آپارتمان۶۹متری فقط با۵۰م نقد در اندیشه فاز۱خ۳شرقی

فروش آپارتمان۶۹متری فقط با۵۰م نقد در اندیشه فاز۱خ۳شرقی

کد ملک : 578
طبقه : 1
وام : 35م
آدرس : اندیشه فاز1خ3شرقی
قیمت تومان: 1600000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 69
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۲۲ ام مهر , ۱۳۹۳
666 بازدید

فروش آپارتمان۷۰متری در اندیشه فاز۱خ۱۱غربی

فروش آپارتمان۷۰متری در اندیشه فاز۱خ۱۱غربی

کد ملک : 608
طبقه : 2.5
وام : 20م
آدرس : اندیشه فاز1خ11غربی
قیمت تومان: 1650000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 70
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۲۲ ام مهر , ۱۳۹۳
579 بازدید

فروش آپارتمان۶۱متری در اندیشه فاز۱ خ۱۰غربی

فروش آپارتمان۶۱متری در اندیشه فاز۱ خ۱۰غربی

کد ملک : 602
طبقه : 2
وام : 18م
آدرس : اندیشه فاز1 خ10غربی
قیمت تومان: 1500000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 61
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۲۰ ام مهر , ۱۳۹۳
610 بازدید

فروش آپارتمان سندداربا۵۸م نقد در اندیشه فازخ۴شرقی۱

فروش آپارتمان سندداربا۵۸م نقد در اندیشه فازخ۴شرقی۱

کد ملک : 594
طبقه : 1
وام : 35م
آدرس : اندیشه فازخ4شرقی1
قیمت تومان: 1800000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 61
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۰ ام مهر , ۱۳۹۳
604 بازدید

فروش آپارتمان۷۰متری در اندیشه فاز۱ خ۶غربی

فروش آپارتمان۷۰متری در اندیشه فاز۱ خ۶غربی

کد ملک : 581
طبقه :
وام : 35م
آدرس : اندیشه فاز1 خ6غربی
قیمت تومان: 1500
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 70
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۱۸ ام مهر , ۱۳۹۳
581 بازدید

فروش آپارتمان در اندیشه با سند و وام۳۵م

فروش آپارتمان در اندیشه با سند و وام۳۵م

کد ملک : 596
طبقه : 1
وام : 35م
آدرس : اندیشه فاز1خ8شرقی
قیمت تومان: 1550000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 60.5
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۸ ام مهر , ۱۳۹۳
519 بازدید

فروش آپارتمان ۶۲متری در اندیشه فاز۱خ۴شرقی

فروش آپارتمان ۶۲متری در اندیشه فاز۱خ۴شرقی

کد ملک : 522
طبقه : 1
وام : 45م
آدرس : اندیشه فاز1خ4شرقی
قیمت تومان: 2150000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 62
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۱ ام مهر , ۱۳۹۳
568 بازدید

آپارتمان۷۵متری در اندیشه فاز۱ ۱۲شرقی

آپارتمان۷۵متری در اندیشه فاز۱ ۱۲شرقی

کد ملک : 525
طبقه : 2
وام : 35م
آدرس : اندیشه فاز1 12شرقی
قیمت تومان: 1850000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 75
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۲۹ ام شهریور , ۱۳۹۳
578 بازدید

آپارتمان۶۸متری نوساز در خ۱۳غربی اندیشه فاز۱

آپارتمان۶۸متری نوساز در خ۱۳غربی اندیشه فاز۱

کد ملک : 528
طبقه : 3
وام : 18م
آدرس : خ13غربی اندیشه فاز1
قیمت تومان: 1800000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 68
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۲۹ ام شهریور , ۱۳۹۳
601 بازدید

فروش آپارتمان۶۸متری در اندیشه فاز۱ خ۱۴غربی

فروش آپارتمان۶۸متری در اندیشه فاز۱ خ۱۴غربی

کد ملک : 523
طبقه : 2
وام : 35م
آدرس : اندیشه فاز1 خ14غربی
قیمت تومان: 1400000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 68
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۲۷ ام شهریور , ۱۳۹۳
600 بازدید

فروش آپارتمان ۶۳متری در اندیشه فاز۱ خ۱۲شرقی

فروش آپارتمان ۶۳متری در اندیشه فاز۱ خ۱۲شرقی

کد ملک : 501
طبقه : 2
وام : 35م
آدرس : اندیشه فاز1 خ12شرقی
قیمت تومان: 1550000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 63
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۲۵ ام شهریور , ۱۳۹۳
623 بازدید

فروش آپارتمان۶۰متری در اندیشه فاز۱ خ۱۱غربی

فروش آپارتمان۶۰متری در اندیشه فاز۱ خ۱۱غربی

کد ملک : 487
طبقه : 2
وام : 35م
آدرس : اندیشه فاز1 خ11غربی
قیمت تومان: 1600000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 60
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۲۴ ام شهریور , ۱۳۹۳
615 بازدید

فروش آپارتمان۷۱متری در اندیشه فاز۱خ۱۱غربی

فروش آپارتمان۷۱متری در اندیشه فاز۱خ۱۱غربی

کد ملک : 485
طبقه : 3
وام : 30م
آدرس : اندیشه فاز1خ11غربی
قیمت تومان: 1630000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 71
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۲۰ ام شهریور , ۱۳۹۳
598 بازدید

فروش آپارتمان۶۸٫۵متری در اندیشه فاز۱ خ۱۳شرقی

فروش آپارتمان۶۸٫۵متری در اندیشه فاز۱ خ۱۳شرقی

کد ملک : 24
طبقه : 2
وام : سندآزاد
آدرس : اندیشه فاز1 خ13شرقی
قیمت تومان: 1400
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 68.5
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۱۶ ام مرداد , ۱۳۹۳
594 بازدید

آپارتمان فروشی ۶۴متری در شهرک اندیشه فاز۱ خ ۱۱شرقی

آپارتمان فروشی ۶۴متری در شهرک اندیشه فاز۱ خ ۱۱شرقی

کد ملک : 11
طبقه : 1
وام : سندآزاد
آدرس : شهرک اندیشه فاز1 خ 11شرقی
قیمت تومان: 1600
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 64
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۱۳ ام مرداد , ۱۳۹۳
697 بازدید

آپارتمان۶۶٫۵متر در شهرک اندیشه فاز۱ خ ۱۳شرقی

آپارتمان۶۶٫۵متر در شهرک اندیشه فاز۱ خ ۱۳شرقی

کد ملک : 290
طبقه : 1
وام : 20م
آدرس : شهرک اندیشه فاز1 خ 13شرقی
قیمت تومان: 1600
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 66.5
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۳ ام مرداد , ۱۳۹۳
680 بازدید

آپارتمان فروشی ۶۲متر در شهرجدید اندیشه خ شاهد غربی

آپارتمان فروشی ۶۲متر در شهرجدید اندیشه خ شاهد غربی

کد ملک : 213
طبقه : 2
وام : سندآزاد
آدرس : شهرجدید اندیشه خ شاهد غربی
قیمت تومان: 1750
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 62
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۲ ام مرداد , ۱۳۹۳
751 بازدید

فروش آپارتمان ۸۱متری دراندیشه فاز۱خ۸شرقی

فروش آپارتمان ۸۱متری دراندیشه فاز۱خ۸شرقی

کد ملک : 275
طبقه : 4
وام : 10م
آدرس : اندیشه فاز1خ8شرقی
قیمت تومان: 1300
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 81
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۱۱ ام مرداد , ۱۳۹۳
638 بازدید

آپارتمان۷۴متری در اندیشه فاز۱خ۱۳شرقی

آپارتمان۷۴متری در اندیشه فاز۱خ۱۳شرقی

کد ملک : 223
طبقه : 3
وام : 19م
آدرس : اندیشه فاز1خ13شرقی
قیمت تومان: 1900
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 74
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۸ ام مرداد , ۱۳۹۳
712 بازدید

آپارتمان۶۴متری درشهرک اندیشه فاز۱ خ۱۰غربی

آپارتمان۶۴متری درشهرک اندیشه فاز۱ خ۱۰غربی

کد ملک : 156
طبقه : 3
وام : 17م
آدرس : شهرک اندیشه فاز1 خ10غربی
قیمت تومان: 1600
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 64
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۶ ام مرداد , ۱۳۹۳
635 بازدید

مشاوره رایگان ملکی
خزائی ۰۹۱۲۲۸۹۰۶۱۵
شماره تماس : ۰۲۱۶۵۵۱۶۵۸۳
شماره تماس : ۰۲۱۶۵۵۳۳۳۱۴