جدیدترین ملک ها : 

آپارتمان ۶۱متری در شهرک مریم اندیشه فاز۱

آپارتمان ۶۱متری در شهرک مریم اندیشه فاز۱

کد ملک : 234
طبقه : 3
وام : 35م
آدرس : شهرک مریم اندیشه فاز1
قیمت تومان: 1450000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 61
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۱۲ ام مهر , ۱۳۹۳
798 بازدید

فروش آپارتمان۷۵متری در شهرک مریم اندیشه

فروش آپارتمان۷۵متری در شهرک مریم اندیشه

کد ملک : 11111
طبقه : 3
وام : 20م
آدرس : شهرک مریم اندیشه
قیمت تومان: 1500000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 75
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۵ ام مهر , ۱۳۹۳
761 بازدید

فروش آپارتمان۷۹متری در شهرک مریم اندیشه فاز۱

فروش آپارتمان۷۹متری در شهرک مریم اندیشه فاز۱

کد ملک : 227
طبقه : 3
وام : 20م
آدرس : شهرک مریم اندیشه فاز1
قیمت تومان: 1500000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 79
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۲۷ ام شهریور , ۱۳۹۳
715 بازدید

فروش آپارتمان ۶۲متری در شهرک مریم اندیشه فاز۱

فروش آپارتمان ۶۲متری در شهرک مریم اندیشه فاز۱

کد ملک : 213
طبقه : 3
وام : 35م
آدرس : شهرک مریم اندیشه فاز1
قیمت تومان: 1450000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 62
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۱۷ ام شهریور , ۱۳۹۳
761 بازدید

فروش آپارتمان ۷۵متری در شهرک مریم اندیشه فاز۱

فروش آپارتمان ۷۵متری در شهرک مریم اندیشه فاز۱

کد ملک : 215
طبقه : 3
وام : 20م
آدرس : شهرک مریم اندیشه فاز1
قیمت تومان: 1700000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 75.5
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۱۷ ام شهریور , ۱۳۹۳
644 بازدید

فروش آپارتمان شهرک مریم اندیشه۷۱٫۵متر

فروش آپارتمان شهرک مریم اندیشه۷۱٫۵متر

کد ملک : 9
طبقه : 1
وام : 18م
آدرس : شهرک مریم اندیشه
قیمت تومان: 1650000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 71.5
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۳ ام مرداد , ۱۳۹۳
690 بازدید

فروش آپارتمان در اندیشه فاز۱ شهرک مریم

فروش آپارتمان در اندیشه فاز۱ شهرک مریم

کد ملک : 148
طبقه : 1
وام : 35م
آدرس : فروش آپارتمان در اندیشه فاز1 شهرک مریم
قیمت تومان: 1490000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 75
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۱ ام مرداد , ۱۳۹۳
659 بازدید

فروش اپارتمان اندیشه فاز ۱

فروش اپارتمان اندیشه فاز ۱

کد ملک :
طبقه : دوم
وام : سند آزاد
آدرس : اندیشه شهرک مریم خیابان نور دوم
قیمت تومان: 1800000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 69
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۲۲ ام خرداد , ۱۳۹۳
673 بازدید

مشاوره رایگان ملکی
خزائی ۰۹۱۲۲۸۹۰۶۱۵
شماره تماس : ۰۲۱۶۵۵۱۶۵۸۳
شماره تماس : ۰۲۱۶۵۵۳۳۳۱۴