جدیدترین ملک ها : 

فروش آپارتمان ۵۶متری در اندیشه فاز۱ خ۹شرقی

فروش آپارتمان ۵۶متری در اندیشه فاز۱ خ۹شرقی

کد ملک : 1119
طبقه : 1.5
وام : 35م
آدرس : اندیشه فاز1 خ9شرقی
قیمت تومان: 1700
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 56
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۱ ام اسفند , ۱۳۹۳
503 بازدید

فروش آپارتمان ۶۰متری در خ ۱شرقی اندیشه فاز۱

فروش آپارتمان ۶۰متری در خ ۱شرقی اندیشه فاز۱

کد ملک : 1122
طبقه : 3
وام : 35م
آدرس : خ 1شرقی اندیشه فاز1
قیمت تومان: 1650
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 60
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۱۱ ام اسفند , ۱۳۹۳
513 بازدید

فروش آپارتمان ۵۶متری در اندیشه فاز۱ خ۹شرقی

فروش آپارتمان ۵۶متری در اندیشه فاز۱ خ۹شرقی

کد ملک : 1119
طبقه : 1.5
وام : 35م
آدرس : اندیشه فاز1 خ9شرقی
قیمت تومان: 1700
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 56
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۱ ام اسفند , ۱۳۹۳
518 بازدید

فروش آپارتمان۴۰متری نوساز در خ۵غربی اندیشه فاز۱

فروش آپارتمان۴۰متری نوساز در خ۵غربی اندیشه فاز۱

کد ملک : 1121
طبقه : 3
وام : 35م
آدرس : خ5غربی اندیشه فاز1
قیمت تومان:
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 40
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۱ ام اسفند , ۱۳۹۳
451 بازدید

فروش آپارتمان ۵۲متری واقع در فاز۱ اندیشه

فروش آپارتمان ۵۲متری واقع در فاز۱ اندیشه

کد ملک : کریمی
طبقه : 2
وام : 30م
آدرس : در فاز1 اندیشه
قیمت تومان: 1600
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 52
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۷ ام اسفند , ۱۳۹۳
465 بازدید

فروش آپارتمان ۵۰متری در خ۲شرقی اندیشه فاز۱

فروش آپارتمان ۵۰متری در خ۲شرقی اندیشه فاز۱

کد ملک : 1114
طبقه : 2
وام : 40م
آدرس : خ2شرقی اندیشه فاز1
قیمت تومان: 1600
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 50
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۷ ام اسفند , ۱۳۹۳
452 بازدید

فروش آپارتمان سنددار ۲۸م نقد دراندیشه۵۱متر

فروش آپارتمان سنددار ۲۸م نقد دراندیشه۵۱متر

کد ملک : 951
طبقه : 3
وام : 35م
آدرس : اندیشه خ مدرس
قیمت تومان: 1450
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 51
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۸ ام بهمن , ۱۳۹۳
480 بازدید

فروش آپارتمان ۴۴متری واقع در بهترین نقطه اندیشه خ۴غربی

فروش آپارتمان ۴۴متری واقع در بهترین نقطه اندیشه خ۴غربی

کد ملک : 1055
طبقه : 2
وام : 30م
آدرس : بهترین نقطه اندیشه خ4غربی
قیمت تومان: 1650000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 44
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۲ ام بهمن , ۱۳۹۳
374 بازدید

۵۷٫۳ متر فروشی در اندیشه فاز۱ خ ۱۰غربی

۵۷٫۳ متر فروشی در اندیشه فاز۱ خ ۱۰غربی

کد ملک : 1037
طبقه : 1
وام : 35م
آدرس : اندیشه فاز1 خ 10غربی
قیمت تومان: 1700
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 57.3
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۶ ام بهمن , ۱۳۹۳
469 بازدید

۴۹متری ۱۱غربی اندیشه فاز۱ فروش

۴۹متری ۱۱غربی اندیشه فاز۱ فروش

کد ملک : 1020
طبقه : 2
وام : 27م
آدرس : 11غربي انديشه فاز1
قیمت تومان: 1600
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 49
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۴ ام بهمن , ۱۳۹۳
416 بازدید

فروش آپارتمان خ نهم شرقی اندیشه فاز۱ ۵۵متری

فروش آپارتمان خ نهم شرقی اندیشه فاز۱ ۵۵متری

کد ملک : 1022
طبقه : 1
وام : 20م
آدرس : خ نهم شرقي انديشه فاز1
قیمت تومان: 1550
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 55
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۳ ام بهمن , ۱۳۹۳
455 بازدید

فروش آپارتمان۴۵متری در اندیشه فاز۱ خ۱شرقی

فروش آپارتمان۴۵متری در اندیشه فاز۱ خ۱شرقی

کد ملک : 1003
طبقه : 1
وام : 35م
آدرس : انديشه فاز1 خ1شرقي
قیمت تومان: 1630
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 45
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۰ ام بهمن , ۱۳۹۳
485 بازدید

فروش آپارتمان۵۲متری در اندیشه فاز۱ خ ۵غربی

فروش آپارتمان۵۲متری در اندیشه فاز۱ خ ۵غربی

کد ملک : 964
طبقه : 2
وام : 35م
آدرس : انديشه فاز1خ 5غربی
قیمت تومان: 1650
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 52
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۹ ام دی , ۱۳۹۳
468 بازدید

فروش آپارتمان ۵۲متری در خ گلنوش اندیشه فاز۱

فروش آپارتمان ۵۲متری در خ گلنوش اندیشه فاز۱

کد ملک : 959
طبقه : 3
وام : 40م
آدرس : خ گلنوش انديشه فاز1
قیمت تومان: 1800
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 52
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۹ ام دی , ۱۳۹۳
513 بازدید

آپارتمان ۴۰متری نقلی در اندیشه فاز۱خ۱۲غربی

آپارتمان ۴۰متری نقلی در اندیشه فاز۱خ۱۲غربی

کد ملک : 922
طبقه : 3
وام : 27.5
آدرس : انديشه فاز1خ12غربی
قیمت تومان: 1950000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 40
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۸ ام دی , ۱۳۹۳
424 بازدید

آپارتمان فروشی۵۳متری در اندیشه فاز۱ خ سرلک

آپارتمان فروشی۵۳متری در اندیشه فاز۱ خ سرلک

کد ملک : 840
طبقه : 2
وام : 35م
آدرس : اندیشه فاز1 خ سرلک
قیمت تومان: 2000000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 53
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۶ ام آذر , ۱۳۹۳
512 بازدید

فروش آپارتمان۵۴متری در شاهد غربی اندیشه فاز۱

فروش آپارتمان۵۴متری در شاهد غربی اندیشه فاز۱

کد ملک : 834
طبقه : 3
وام : 20م
آدرس : شاهد غربی اندیشه فاز1
قیمت تومان: 1750000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 54
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۶ ام آذر , ۱۳۹۳
529 بازدید

فروش آپارتمان۵۲متری در فاز۱ اندیشه

فروش آپارتمان۵۲متری در فاز۱ اندیشه

کد ملک :
طبقه : 2
وام : 35م
آدرس : فاز1 اندیشه
قیمت تومان: 1650000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 52
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۶ ام آذر , ۱۳۹۳
484 بازدید

فروش آپارتمان۵۸متری در اندیشه فاز۱خ ۱۲غربی

فروش آپارتمان۵۸متری در اندیشه فاز۱خ ۱۲غربی

کد ملک : 830
طبقه : 3
وام : 27م
آدرس : اندیشه فاز1خ 12غربی
قیمت تومان: 1540000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 58
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۳ ام آذر , ۱۳۹۳
507 بازدید

فروش آپارتمان۴۴٫۵متری در خ اطلاعات اندیشه فاز۱

فروش آپارتمان۴۴٫۵متری در خ اطلاعات اندیشه فاز۱

کد ملک : 827
طبقه : 2
وام : 35م
آدرس : خ اطلاعات اندیشه فاز1
قیمت تومان: 1850000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 44.5
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۳ ام آذر , ۱۳۹۳
442 بازدید

آپارتمان۴۶متری نوساز شیک در اندیشه فاز۱خ اطلاعات

آپارتمان۴۶متری نوساز شیک در اندیشه فاز۱خ اطلاعات

کد ملک : 825
طبقه : 2
وام : 30م
آدرس : انديشه فاز1خ اطلاعات
قیمت تومان: 2000000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 46
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۰ ام آذر , ۱۳۹۳
499 بازدید

مشاوره رایگان ملکی
خزائی ۰۹۱۲۲۸۹۰۶۱۵
شماره تماس : ۰۲۱۶۵۵۱۶۵۸۳
شماره تماس : ۰۲۱۶۵۵۳۳۳۱۴