جدیدترین ملک ها : 

آپارتمان۶۸متری در فاز۱ اندیشه خ گلنوش

آپارتمان۶۸متری در فاز۱ اندیشه خ گلنوش

کد ملک : 119
طبقه : 2
وام : 35م
آدرس : فاز1 اندیشه خ گلنوش
قیمت تومان: 1650
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 68
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۶ ام مرداد , ۱۳۹۳
663 بازدید

آپارتمان ۶۴متری در شهرک اندیشه فاز۱خ۲غربی

آپارتمان ۶۴متری در شهرک اندیشه فاز۱خ۲غربی

کد ملک : 259
طبقه : 2
وام : سندآزاد
آدرس : شهرک اندیشه فاز1خ2غربی
قیمت تومان: 1450
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 64.5
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۵ ام مرداد , ۱۳۹۳
615 بازدید

فروش آپارتمان اندیشه فاز۱ خ رفاه۶۳متر

فروش آپارتمان اندیشه فاز۱ خ رفاه۶۳متر

کد ملک : 97
طبقه : 1
وام : سندآزاد
آدرس : اندیشه فاز1 خ رفاه
قیمت تومان: 1450
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 63
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۴ ام مرداد , ۱۳۹۳
624 بازدید

فروش آپارتمان اندیشه فاز۱ خ مجنون۷۰متری

فروش آپارتمان اندیشه فاز۱ خ مجنون۷۰متری

کد ملک : 90
طبقه : 3
وام : 14م
آدرس :
قیمت تومان: 1400
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 70
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۴ ام مرداد , ۱۳۹۳
631 بازدید

فروش آپارتمان اندیشه فاز۱ خ۱شرقی۵۲متر

فروش آپارتمان اندیشه فاز۱ خ۱شرقی۵۲متر

کد ملک : 67
طبقه : 2
وام : 20م
آدرس : اندیشه فاز1 خ1شرقی
قیمت تومان: 1600000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 52
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۳ ام مرداد , ۱۳۹۳
617 بازدید

فروش آپارتمان اندیشه فاز۱ خ۱۲غربی ۶۲ متری

فروش آپارتمان اندیشه فاز۱ خ۱۲غربی ۶۲ متری

کد ملک : 47
طبقه : 2
وام : 20م
آدرس : اندیشه فاز1 خ12غربی
قیمت تومان: 1600
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 62
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۳ ام مرداد , ۱۳۹۳
664 بازدید

فروش آپارتمان اندیشه فاز۱ خ ارتش ۶۱متری

فروش آپارتمان اندیشه فاز۱ خ ارتش ۶۱متری

کد ملک : 45
طبقه : 5
وام : 20م
آدرس : اندیشه فاز1 خ ارتش
قیمت تومان: 1750000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 61
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۳ ام مرداد , ۱۳۹۳
633 بازدید

فروش۶۲متری آپارتمان در اندیشه فاز۱خ ۱غربی

فروش۶۲متری آپارتمان در اندیشه فاز۱خ ۱غربی

کد ملک : 21
طبقه : 2
وام : سندآزاد
آدرس : اندیشه فاز1خ 1غربی
قیمت تومان: 1600
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 62
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۲ ام مرداد , ۱۳۹۳
641 بازدید

فروش آپارتمان در اندیشه فاز۱ خ۱۱ غربی

فروش آپارتمان در اندیشه فاز۱ خ۱۱ غربی

کد ملک : 129
طبقه : 1
وام : 35م
آدرس : فروش آپارتمان در اندیشه فاز1 خ11 غربی
قیمت تومان: 1620000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 70
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۱ ام مرداد , ۱۳۹۳
619 بازدید

فروش آپارتمان در اندیشه فاز۱ خ ۱۳ شرقی

فروش آپارتمان در اندیشه فاز۱ خ ۱۳ شرقی

کد ملک : 138
طبقه : 1
وام : 35م
آدرس : فروش آپارتمان در اندیشه فاز1 خ 13 شرقی
قیمت تومان: 1550000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 65
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱ ام مرداد , ۱۳۹۳
711 بازدید

فروش آپارتمان در اندیشه فاز۱بلوار مدرس

فروش آپارتمان در اندیشه فاز۱بلوار مدرس

کد ملک : 167
طبقه : همکف
وام : 35م
آدرس : اندیشه فاز1 بلوار اصلی(دنیامالی) بین ارغوان12و13 پلاک 152 مسکن اندیشه
قیمت تومان: 1590000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 72
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۱ ام مرداد , ۱۳۹۳
653 بازدید

اندیشه فاز۱ خ۱۰شرقی ۶۰متر

اندیشه فاز۱ خ۱۰شرقی ۶۰متر

کد ملک : 149
طبقه : 1
وام : 15م
آدرس : اندیشه فاز1 خ10شرقی
قیمت تومان: 1450000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 60
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۳۱ ام تیر , ۱۳۹۳
663 بازدید

اندیشه فاز۱ خ۹شرقی۶۱متر

اندیشه فاز۱ خ۹شرقی۶۱متر

کد ملک : 158
طبقه : 1
وام : 35م
آدرس : اندیشه فاز1 خ9شرقی
قیمت تومان: 1600000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 61
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۳۱ ام تیر , ۱۳۹۳
591 بازدید

اندیشه فاز ۱ خ ارتش۶۵متر

اندیشه فاز ۱ خ ارتش۶۵متر

کد ملک : 182
طبقه : 3
وام : سند آزاد
آدرس : اندیشه فاز 1 خ ارتش
قیمت تومان: 1350000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 65
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۳۱ ام تیر , ۱۳۹۳
629 بازدید

اندیشه فاز۱خ۱۲غربی۶۷متر

اندیشه فاز۱خ۱۲غربی۶۷متر

کد ملک : 217
طبقه : 1
وام : 20م
آدرس : اندیشه فاز1خ12غربی
قیمت تومان: 1600000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 67
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۳۱ ام تیر , ۱۳۹۳
578 بازدید

اندیشه فاز۱خ۸غربی۶۹متر

اندیشه فاز۱خ۸غربی۶۹متر

کد ملک : 226
طبقه : 3
وام : 20م
آدرس : اندیشه فاز1خ8غربی
قیمت تومان: 2050000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 69
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۳۰ ام تیر , ۱۳۹۳
612 بازدید

اندیشه فاز۱ خ۱۲غربی۶۲متری

اندیشه فاز۱ خ۱۲غربی۶۲متری

کد ملک : 229
طبقه : 3
وام : 17م
آدرس : اندیشه فاز1 خ12غربی
قیمت تومان: 1600000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 62
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۳۰ ام تیر , ۱۳۹۳
607 بازدید

اندیشه فاز۱خ۱شرقی ۶۱متر

اندیشه فاز۱خ۱شرقی ۶۱متر

کد ملک : 230
طبقه : 1
وام : سند آزاد
آدرس : اندیشه فاز1خ1شرقی
قیمت تومان:
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 61
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۳۰ ام تیر , ۱۳۹۳
645 بازدید

اندیشه فاز ۱ خ طالقانی ۶۴ متر

اندیشه فاز ۱ خ طالقانی ۶۴ متر

کد ملک : 156
طبقه : 3
وام : 17م
آدرس : اندیشه فاز 1 خ طالقانی
قیمت تومان: 1.600.000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 64
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۳۰ ام تیر , ۱۳۹۳
634 بازدید

فروش آپارتمان در اندیشه فاز۱

فروش آپارتمان در اندیشه فاز۱

کد ملک : 66
طبقه : 2
وام : 14 میلیون
آدرس : اندیشه فاز 1 خ 6 غربی
قیمت تومان: 1600
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 65
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۲۴ ام خرداد , ۱۳۹۳
630 بازدید

آپارتمان فروشی اندیشه فاز ۱

آپارتمان فروشی اندیشه فاز ۱

کد ملک : 55
طبقه : سوم
وام : 13000000 تومان
آدرس : 15غربی کوچه مجنون
قیمت تومان: میلیون1450000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 71
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۲۲ ام خرداد , ۱۳۹۳
474 بازدید

مشاوره رایگان ملکی
خزائی ۰۹۱۲۲۸۹۰۶۱۵
شماره تماس : ۰۲۱۶۵۵۱۶۵۸۳
شماره تماس : ۰۲۱۶۵۵۳۳۳۱۴