جدیدترین ملک ها : 

فروش آپارتمان نوساز ۵۵متری در اندیشه فاز۱ کرج خ۶شرقی

فروش آپارتمان نوساز ۵۵متری در اندیشه فاز۱ کرج خ۶شرقی

کد ملک : 788
طبقه : 2
وام : 35م
آدرس : اندیشه فاز1 کرج خ6شرقی
قیمت تومان: 1950000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 55.60
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۱۱ ام آذر , ۱۳۹۳
479 بازدید

فروش واحد۵۰متری دراندیشه فاز۱ خ۱۴غربی

فروش واحد۵۰متری دراندیشه فاز۱ خ۱۴غربی

کد ملک : 748
طبقه : 1
وام : 20م
آدرس : اندیشه فاز1 خ14غربی
قیمت تومان: 1500000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 50
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲ ام آذر , ۱۳۹۳
465 بازدید

فروش آپارتمان ۵۳٫۵متری در اندیشه فاز۱خ مطهری

فروش آپارتمان ۵۳٫۵متری در اندیشه فاز۱خ مطهری

کد ملک : 746
طبقه : 3
وام : 35م
آدرس : اندیشه فاز1خ مطهری
قیمت تومان: 1550000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 56.5
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۳۰ ام آبان , ۱۳۹۳
528 بازدید

فروش آپارتمان با وام ۳۵م در اندیشه فاز۱ کوچه متین

فروش آپارتمان با وام ۳۵م در اندیشه فاز۱ کوچه متین

کد ملک : 740
طبقه : 3
وام : 35م
آدرس : اندیشه فاز1 کوچه متین
قیمت تومان: 1580000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 53
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۸ ام آبان , ۱۳۹۳
536 بازدید

فروش آپارتمان بسیار شیک۵۵٫۵متری در فاز۱ اندیشه

فروش آپارتمان بسیار شیک۵۵٫۵متری در فاز۱ اندیشه

کد ملک : 728
طبقه : 2
وام : 35م
آدرس : اندیشه فاز1 بین خ 14و15شرقی
قیمت تومان: 1650000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 55.5
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۸ ام آبان , ۱۳۹۳
525 بازدید

فروش آپارتمان سند دار با۲۵م نقد در اندیشه فاز۱ خ۱۴غربی

فروش آپارتمان سند دار با۲۵م نقد در اندیشه فاز۱ خ۱۴غربی

کد ملک : 715
طبقه : 1
وام : 35م
آدرس : اندیشه فاز1 خ14غربی
قیمت تومان: 1650000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 45
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۴ ام آبان , ۱۳۹۳
669 بازدید

فروش آپارتمان۵۰متری در خ۲شرقی اندیشه فاز۱

فروش آپارتمان۵۰متری در خ۲شرقی اندیشه فاز۱

کد ملک : 700
طبقه : 2
وام : 35م
آدرس : خ2شرقی اندیشه فاز1
قیمت تومان: 1650000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 50
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۱ ام آبان , ۱۳۹۳
504 بازدید

فروش آپارتمان با وام بانکی در اندیشه فاز۱خ اطلاعات

فروش آپارتمان با وام بانکی در اندیشه فاز۱خ اطلاعات

کد ملک : 702
طبقه : 3
وام : 35م
آدرس : اندیشه فاز1خ اطلاعات
قیمت تومان: 1750000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 60
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۲۱ ام آبان , ۱۳۹۳
555 بازدید

آپارتمان با وام مهر با۴۶م نقد در اندیشه فاز۱ خ۱۵غربی

آپارتمان با وام مهر با۴۶م نقد در اندیشه فاز۱ خ۱۵غربی

کد ملک : 695
طبقه : 1
وام : 20م
آدرس : اندیشه فاز1 خ15غربی
قیمت تومان: 1650000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 49
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۰ ام آبان , ۱۳۹۳
556 بازدید

آپارتمان ۵۰متری با۳۵م وام در اندیشه خ۱۳غربی تقاطع معلم

آپارتمان ۵۰متری با۳۵م وام در اندیشه خ۱۳غربی تقاطع معلم

کد ملک : 698
طبقه : 1
وام : 35م
آدرس : اندیشه خ13غربی تقاطع معلم
قیمت تومان: 1950000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 50
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۰ ام آبان , ۱۳۹۳
559 بازدید

فروش آپارتمان۴۸متری واقع در خ۴شرقی اندیشه فاز۱

فروش آپارتمان۴۸متری واقع در خ۴شرقی اندیشه فاز۱

کد ملک : 689
طبقه : 3
وام : 20م
آدرس : خ4شرقی اندیشه فاز1
قیمت تومان: 1700000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 48
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۹ ام آبان , ۱۳۹۳
506 بازدید

فروش آپارتمان سنددار باکمترین نقدینگی در اندیشه خ۱شرقی

فروش آپارتمان سنددار باکمترین نقدینگی در اندیشه خ۱شرقی

کد ملک : 684
طبقه : 1
وام : 20م
آدرس : اندیشه خ1شرقی
قیمت تومان: 1550000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 52.5
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۸ ام آبان , ۱۳۹۳
576 بازدید

فروش آپارتمان نوساز ۵۵متری در اندیشه فاز۱ کوچه عادل

فروش آپارتمان نوساز ۵۵متری در اندیشه فاز۱ کوچه عادل

کد ملک : 656
طبقه : 3
وام : 20م
آدرس : اندیشه فاز1 کوچه عادل
قیمت تومان: 1650000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 55
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۶ ام آبان , ۱۳۹۳
527 بازدید

اندیشه آپارتمان۴۶٫۵متری واقع در خیابان۷غربی اندیشه

اندیشه آپارتمان۴۶٫۵متری واقع در خیابان۷غربی اندیشه

کد ملک : 670
طبقه : 1
وام : 20م
آدرس : خیابان7غربی اندیشه
قیمت تومان: 1850000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 46.5
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۵ ام آبان , ۱۳۹۳
581 بازدید

آپارتمان سنددار با قیمت ارزان دراندیشه فاز۱ خ۱۱غربی

آپارتمان سنددار با قیمت ارزان دراندیشه فاز۱ خ۱۱غربی

کد ملک : 655
طبقه : 2
وام : 35م
آدرس : اندیشه فاز1 خ11غربی
قیمت تومان: 1700000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 52
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۴ ام آبان , ۱۳۹۳
1,085 بازدید

آپارتمان۴۴متری با وام ۳۵ میلیونی اندیشه فاز۱خ۱۱غربی

آپارتمان۴۴متری با وام ۳۵ میلیونی اندیشه فاز۱خ۱۱غربی

کد ملک : 651
طبقه : 3
وام : 35م
آدرس : اندیشه فاز1خ11غربی
قیمت تومان: 1850000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 44
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲ ام آبان , ۱۳۹۳
555 بازدید

فروش آپارتمان ۵۵متری در اندیشه فاز۱ خ۱۳شرقی

فروش آپارتمان ۵۵متری در اندیشه فاز۱ خ۱۳شرقی

کد ملک : 645
طبقه : 3
وام : 20م
آدرس : اندیشه فاز1 خ13شرقی
قیمت تومان: 1500000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 55
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۳۰ ام مهر , ۱۳۹۳
566 بازدید

خرید آپارتمان سنددار فقط با۳۵م نقددراندیشه فاز۱خ۳غربی

خرید آپارتمان سنددار فقط با۳۵م نقددراندیشه فاز۱خ۳غربی

کد ملک : 638
طبقه : 3
وام : 20م
آدرس : اندیشه فاز1خ3غربی
قیمت تومان: 1550000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 45
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۹ ام مهر , ۱۳۹۳
549 بازدید

فروش آپارتمان ۵۳متری وام دار در اندیشه فاز۱ خ۵غربی

فروش آپارتمان ۵۳متری وام دار در اندیشه فاز۱ خ۵غربی

کد ملک : 640
طبقه : 1
وام : 18م
آدرس : اندیشه فاز1 خ5غربی
قیمت تومان: 1680000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 53
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۲۹ ام مهر , ۱۳۹۳
1,600 بازدید

فروش آپارتمان سنددار با۲۸م نقد در اندیشه فاز۱خ۱۵غربی

فروش آپارتمان سنددار با۲۸م نقد در اندیشه فاز۱خ۱۵غربی

کد ملک : 633
طبقه : 3
وام : 35م
آدرس : اندیشه فاز1خ15غربی
قیمت تومان: 1520000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 53
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۲۷ ام مهر , ۱۳۹۳
549 بازدید

فروش آپارتمان ۴۲٫۵ متری در شهر جدید اندیشه فاز۱ خ۱۴ غربی

فروش آپارتمان ۴۲٫۵ متری در شهر جدید اندیشه فاز۱ خ۱۴ غربی

کد ملک : 627
طبقه : 3
وام : 20م
آدرس : شهر جدید اندیشه فاز1 خ14 غربی
قیمت تومان: 1590
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 42.5
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۶ ام مهر , ۱۳۹۳
504 بازدید

مشاوره رایگان ملکی
خزائی ۰۹۱۲۲۸۹۰۶۱۵
شماره تماس : ۰۲۱۶۵۵۱۶۵۸۳
شماره تماس : ۰۲۱۶۵۵۳۳۳۱۴