جدیدترین ملک ها : 

فروش اپارتمان اندیشه فاز ۱ خ ۱۲ غربی

فروش اپارتمان اندیشه فاز ۱ خ ۱۲ غربی

کد ملک : 49
طبقه : 6
وام :
آدرس : اندیشه فاز 1 خ 12 غربی
قیمت تومان:
نوع ملک : اپارتمان
متراژ : 70
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۰ ام خرداد , ۱۳۹۳
630 بازدید

فروش اپارتمان اندیشه فاز ۱ خ ۱۲ غربی

فروش اپارتمان اندیشه فاز ۱ خ ۱۲ غربی

کد ملک : 47
طبقه : 2
وام : 20 م تومان
آدرس : اندیشه فاز 1 خ 12 غربی
قیمت تومان: 1,600,000
نوع ملک : اپارتمان
متراژ : 62
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۰ ام خرداد , ۱۳۹۳
599 بازدید

فروش اپارتمان اندیشه فاز ۱ خ ۱ غربی

فروش اپارتمان اندیشه فاز ۱ خ ۱ غربی

کد ملک : 45
طبقه : 5
وام : 20 م تومان
آدرس : اندیشه فاز 1 خ 1 غربی
قیمت تومان: 1,750,000
نوع ملک : اپارتمان
متراژ : 61
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۲۰ ام خرداد , ۱۳۹۳
666 بازدید

فروش اپارتمان اندیشه فاز ۱ خ ۳ غربی

فروش اپارتمان اندیشه فاز ۱ خ ۳ غربی

کد ملک : 43
طبقه :
وام : سند ازاد
آدرس : اندیشه فاز 1 خ 3 غربی
قیمت تومان: 1,750,000
نوع ملک : اپارتمان
متراژ : 61
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۲۰ ام خرداد , ۱۳۹۳
611 بازدید

فروش اپارتمان اندیشه فاز ۱ خ ۸ غربی

فروش اپارتمان اندیشه فاز ۱ خ ۸ غربی

کد ملک : 41
طبقه : 1
وام : سند ازاد
آدرس : اندیشه فاز 1 خ 8 غربی
قیمت تومان: 1,700,000
نوع ملک : اپارتمان
متراژ : 71
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۲۰ ام خرداد , ۱۳۹۳
584 بازدید

فروش اپارتمان اندیشه خ ۱۳ شرقی

فروش اپارتمان اندیشه خ ۱۳ شرقی

کد ملک : 24
طبقه : 2
وام : سند ازاد
آدرس : اندیشه خ 13 شرقی
قیمت تومان: 1,400,000
نوع ملک : اپارتمان
متراژ : 68/5
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۱۹ ام خرداد , ۱۳۹۳
593 بازدید

فروش اپارتمان اندیشه خ ۶ شرقی

فروش اپارتمان اندیشه خ ۶ شرقی

کد ملک : 22
طبقه : 1
وام : سند ازاد
آدرس : اندیشه خ 6 شرقی
قیمت تومان: 2,000,000
نوع ملک : اپارتمان
متراژ : 75
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۱۹ ام خرداد , ۱۳۹۳
653 بازدید

فروش اپارتمان اندیشه خ ۱۳ غربی

فروش اپارتمان اندیشه خ ۱۳ غربی

کد ملک : 18
طبقه : 1
وام : 19 م تومان
آدرس : اندیشه خ 13 غربی
قیمت تومان: 2,000,000
نوع ملک : اپارتمان
متراژ : 70
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۱۹ ام خرداد , ۱۳۹۳
671 بازدید

فروش اپارتمان اندیشه خ۱۱ شرقی

فروش اپارتمان اندیشه خ۱۱ شرقی

کد ملک : 11
طبقه : 3
وام :
آدرس : اندیشه خ11 شرقی
قیمت تومان: 1,750,000
نوع ملک : اپارتمان
متراژ : 64
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۱۹ ام خرداد , ۱۳۹۳
599 بازدید

مشاوره رایگان ملکی
خزائی ۰۹۱۲۲۸۹۰۶۱۵
شماره تماس : ۰۲۱۶۵۵۱۶۵۸۳
شماره تماس : ۰۲۱۶۵۵۳۳۳۱۴