جدیدترین ملک ها : 

فروش آپارتمان ۵۰متری دراندیشه فاز۱ خ هفتم غربی

فروش آپارتمان ۵۰متری دراندیشه فاز۱ خ هفتم غربی

کد ملک : 599
طبقه : 3
وام : 35م
آدرس : اندیشه فاز1 خ هفتم غربی
قیمت تومان: 1400000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 50
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۰ ام مهر , ۱۳۹۳
523 بازدید

فروش آپارتمان۴۸متری با وام مهر در اندیشه خ۱۰غربی

فروش آپارتمان۴۸متری با وام مهر در اندیشه خ۱۰غربی

کد ملک : 349
طبقه : 3
وام : 16م
آدرس : اندیشه خ10غربی
قیمت تومان: 1900000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 48
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۹ ام مهر , ۱۳۹۳
502 بازدید

فروش آپارتمان۴۹متری با۴۸م نقددر اندیشه فاز۱خ۱۲غربی

فروش آپارتمان۴۹متری با۴۸م نقددر اندیشه فاز۱خ۱۲غربی

کد ملک : 576
طبقه : 1
وام : 20م
آدرس : اندیشه فاز1خ12غربی
قیمت تومان: 1700000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 49
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۸ ام مهر , ۱۳۹۳
474 بازدید

فروش آپارتمان۴۹متری در اندیشه فاز۱خ۹شرقی

فروش آپارتمان۴۹متری در اندیشه فاز۱خ۹شرقی

کد ملک : 587
طبقه : 2
وام : 17م
آدرس : اندیشه فاز1خ9شرقی
قیمت تومان: 1700000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 49
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۸ ام مهر , ۱۳۹۳
442 بازدید

فروش آپارتمان ۴۰متری در اندیشه فاز۱خ۱۱غربی

فروش آپارتمان ۴۰متری در اندیشه فاز۱خ۱۱غربی

کد ملک : 283
طبقه : 3
وام : 35م
آدرس : اندیشه فاز1خ11غربی
قیمت تومان: 1950000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 40
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۲ ام مهر , ۱۳۹۳
503 بازدید

فروش آپارتمان۴۵متری اندیشه فاز۱خ۷غربی

فروش آپارتمان۴۵متری اندیشه فاز۱خ۷غربی

کد ملک : 539
طبقه : 3
وام : 18م
آدرس : اندیشه فاز1خ7غربی
قیمت تومان: 1950000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 45
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۱ ام مهر , ۱۳۹۳
532 بازدید

فروش آپارتمان۴۷٫۵متری در اندیشه فاز۱خ۱۵غربی

فروش آپارتمان۴۷٫۵متری در اندیشه فاز۱خ۱۵غربی

کد ملک : 548
طبقه : 3
وام : 17م
آدرس : اندیشه فاز1خ15غربی
قیمت تومان: 1850000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 47.5
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۱ ام مهر , ۱۳۹۳
541 بازدید

آپارتمان۵۳متری در شهرک اندیشه فاز۱خ۸غربی

آپارتمان۵۳متری در شهرک اندیشه فاز۱خ۸غربی

کد ملک : 567
طبقه : 1
وام : 35م
آدرس :
قیمت تومان: 1800000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 53
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۱ ام مهر , ۱۳۹۳
460 بازدید

آپارتمان۴۹متری در اندیشه فاز۱خ ۷غربی

آپارتمان۴۹متری در اندیشه فاز۱خ ۷غربی

کد ملک : 563
طبقه : 2
وام : 20م
آدرس : اندیشه فاز1خ 7غربی
قیمت تومان: 1550000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 49
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۱ ام مهر , ۱۳۹۳
517 بازدید

فروش آپارتمان۵۰متری در اندیشه فاز۱خ۴شرقی با وام مهر

فروش آپارتمان۵۰متری در اندیشه فاز۱خ۴شرقی با وام مهر

کد ملک : 564
طبقه : 3
وام : 17م
آدرس : اندیشه فاز1خ4شرقی
قیمت تومان: 1850000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 50
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۱ ام مهر , ۱۳۹۳
390 بازدید

آپارتمان۵۷مترنوساز با۳۵م وام در اندیشه فاز۱

آپارتمان۵۷مترنوساز با۳۵م وام در اندیشه فاز۱

کد ملک : 541
طبقه : 1
وام : 35م
آدرس : اندیشه فاز1
قیمت تومان: 2000000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 57
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۱ ام مهر , ۱۳۹۳
557 بازدید

آپارتمان۵۷٫۵متری اندیشه فاز۱ بلوار طالقانی

آپارتمان۵۷٫۵متری اندیشه فاز۱ بلوار طالقانی

کد ملک : 529
طبقه : 3
وام : 45م
آدرس : اندیشه فاز1 بلوار طالقانی
قیمت تومان: 2000000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 57.5
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۳۰ ام شهریور , ۱۳۹۳
516 بازدید

آپارتمان نوساز۴۸متری در اندیشه فاز۱ خ۹شرقی

آپارتمان نوساز۴۸متری در اندیشه فاز۱ خ۹شرقی

کد ملک : 526
طبقه : 3
وام : 35م
آدرس : اندیشه فاز1 خ9شرقی
قیمت تومان: 2100000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 48
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۹ ام شهریور , ۱۳۹۳
487 بازدید

فروش آپارتمان۵۳متری نوساز در اندیشه فاز۱ خ ۱۵غربی

فروش آپارتمان۵۳متری نوساز در اندیشه فاز۱ خ ۱۵غربی

کد ملک : 238
طبقه : 3
وام : 35م
آدرس : اندیشه فاز1 خ 15غربی
قیمت تومان: 1900000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 53
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۸ ام شهریور , ۱۳۹۳
511 بازدید

آپارتمان فروشی ۴۲متری در شهر جدید اندیشه فاز۱

آپارتمان فروشی ۴۲متری در شهر جدید اندیشه فاز۱

کد ملک : 524
طبقه : 1
وام : 35م
آدرس : شهر جدید اندیشه فاز1
قیمت تومان: 2280000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 42
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۷ ام شهریور , ۱۳۹۳
1,572 بازدید

فروش آپارتمان۵۵متری در اندیشه فاز۱خ۱۳غربی۵۲۱

فروش آپارتمان۵۵متری در اندیشه فاز۱خ۱۳غربی۵۲۱

کد ملک : 521
طبقه : 1
وام : 20م
آدرس : اندیشه فاز1خ13غربی521
قیمت تومان: 1600000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 55
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۷ ام شهریور , ۱۳۹۳
493 بازدید

فروش آپارتمان۵۰متری با۴۰م نقد در اندیشه فاز۱

فروش آپارتمان۵۰متری با۴۰م نقد در اندیشه فاز۱

کد ملک : 499
طبقه : 2
وام : 35م
آدرس :
قیمت تومان: 1820000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 50
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۵ ام شهریور , ۱۳۹۳
520 بازدید

فروش آپارتمان ۴۸متری در اندیشه فاز۱ خ۱۱غربی

فروش آپارتمان ۴۸متری در اندیشه فاز۱ خ۱۱غربی

کد ملک : 490
طبقه : 1
وام : 20م
آدرس : اندیشه فاز1 خ11غربی
قیمت تومان: 1800000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 48
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۲۴ ام شهریور , ۱۳۹۳
520 بازدید

فروش آپارتمان۴۵متری در اندیشه فاز۱ خ مبین

فروش آپارتمان۴۵متری در اندیشه فاز۱ خ مبین

کد ملک : 421
طبقه : 3
وام : 20م
آدرس : اندیشه فاز1 خ مبین
قیمت تومان: 1700000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 45
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۹ ام شهریور , ۱۳۹۳
526 بازدید

فروش آپارتمان۵۰متری در اندیشه فاز۱ خ ۸غربی

فروش آپارتمان۵۰متری در اندیشه فاز۱ خ ۸غربی

کد ملک : 423
طبقه : 3
وام : 20م
آدرس : اندیشه فاز1 خ 8غربی
قیمت تومان: 2100000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 50
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۹ ام شهریور , ۱۳۹۳
608 بازدید

فروش آپارتمان۶۱-۵۱-۴۸-۴۲متری نوساز در اندیشه فاز۱ خ۱۰غربی

فروش آپارتمان۶۱-۵۱-۴۸-۴۲متری نوساز در اندیشه فاز۱ خ۱۰غربی

کد ملک : 424
طبقه : مختلف
وام : 35م
آدرس : در اندیشه فاز1 خ10غربی
قیمت تومان: 2150000
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 42-48-51-61
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۹ ام شهریور , ۱۳۹۳
493 بازدید

مشاوره رایگان ملکی
خزائی ۰۹۱۲۲۸۹۰۶۱۵
شماره تماس : ۰۲۱۶۵۵۱۶۵۸۳
شماره تماس : ۰۲۱۶۵۵۳۳۳۱۴